GUIA DIDÀCTICA

            PROJECTE

 

TÍTOL: EL BLOC DE TERCER

 

Aquest bloc va adreçat a nens de tercer de primària i es treballarà interdisciplinarment a les hores de llengua, taller de lectura, informàtica…

 

COMPETÈNCIES TREBALLADES

 

        Comunicativa, lingüística i audiovisual.

        Tractament de la informació i competència digital.

        Aprendre a aprendre.

        Autonomia i iniciativa personal.

        Coneixement i interacció amb el món físic.

        Social i ciutadana.

 

 

OBJECTIUS

 

        Llegir i comprendre textos de tipologia diversa.

        Conèixer i valorar la llengua i cultura catalana, així com la riquesa, fruit de la realitat lingüística i cultural del moment.

        Fer ús de diferents activitats amb el suport de les TIC.

        Cercar, captar, seleccionar, registrar i processar informació.

        Actitud positiva. Distingir l’ús educatiu  i el lúdic de les eines TIC. Control del temps.

        Desenvolupar estratègies per organitzar la informació.

        Aprendre a explicar i comunicar el que s’ha aprèn.

        Treballar i participar en les activitats de grup.

        Crear activitats, realitzar-les i avaluar-les.

        Aprendre a ser crític i autocrític envers el món que ens envolta.

AVALUACIÓ

 

Les activitats proposades estan relacionades amb la llengua catalana.

He triat la figura de Joana Raspall com a eix, treballarem els seus poemes amb diferents jocs Clic, treballarem vocabulari utilitzant els diccionaris digitals.

Realitzarem poemes que penjarem al bloc, recitarem els poemes de la Joana, així treballarem l’entonació correctament i els penjarem en el bloc…

 

EDUCACIÓ INCLUSIVA.

 

S’atendrà a la diversitat que hi hagi a l’aula a la fi que tots els alumnes i professors puguin conviure amb normalitat dins l’aula ordinària, i es facilitaran  eines de treball per a que siguin útils pel seguiment d’alumnes amb NEE a l’aula.

 

LLICÈNCIA

 

(CC) Creative Commons

 

ANNA MASERAS ROZAS

 

Publicat dins de General | Deixa un comentari

JOANA RASPALL

Durant aquest curs aprofitant el centenari de la escriptora catalana Joana Raspall, hem estat treballant la seva obra. Hem llegit poemes, els hem après, els hem recitat,… i hem gaudit molt.
Us deixo un j clic perquè en pogueu gaudir més!!! espero que us agradi!!!
zonaClic – activitats – 2013 Centenari Joana Raspall

” title=”2013 CENTENARI JOANA RASPALL.”>

Publicat dins de General | Deixa un comentari