PRESENTACIONS MULTIMÈDIA

L’alumnat realitza presentacions dintre de qualsevol àrea del currículum, per mostra e que ha après.

En podeu veure una mostra dintre de la categoria presentacions.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *