Activitat sobre cossos geomètrics

Nom de l’activitat: Cossos geomètrics

Matèria: Matemàtiques   Nivell: 2n d’ESO

 Descripció de l’activitat: Mostrar els diferents cossos geomètrics amb els seus elements i característiques. Saber-ne calcular l’àrea i el volum. Identificar aquests cossos geomètrics a l’entorn quotidià.

Recursos necessaris: Llibre de text, del qual hi poso l’enllaç.

————————————————————————————

A classe hem estudiat  diferents cossos geomètrics:

http://www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/8448162439.pdf

Ara heu de fer les següents activitats:

1. Fer grups de tres alumnes, a cada grup se li assignarà  un cos geomètric d’entre els cinc poliedres regulars, els prismes, les piràmides  i els cossos de revolució (ho farem a classe).

Cada grup haurà de penjar en el mur que es mostra a sota  una petita ressenya que contindrà la següent informació sobre el cos geomètric assignat: una imatge, nom, descripció, característiques, elements, fórmules de l’àrea total i del volum (quan s’escaigui).

2. Heu d’elaborar un col·lage amb fotografies d’objectes del vostre entorn que  es corresponguin amb alguns dels  cossos geomètrics estudiats.

Per fer-lo podeu usar com a eina Pic Monkey:  http://www.picmonkey.com/

Criteris d’avaluació: Es valorarà un 50% l’aportació al mur (informació completa, verídica, presentació) i un 50% el col·lage (varietat, originalitat, adequació al què es demana)

Dimensions i competències digitals: 

  • Instruments i aplicacions: Utilitzar les aplicacions bàsiques d’edició d’imatge fixa, so i imatge en moviment per a produccions de documents digitals.
  • Tractament de la informació i organització dels entorns digitals de treball: Cercar, contrastar, seleccionar i tractar la informació digital adient per al treball a realitzar, tot considerant diverses fonts i mitjans digitals, 
  • Comunicació interpersonal i col·laboració:  Realitzar activitats en grup tot utilitzant eines i entorns virtuals de treball col·laboratiu.
  • Ciutadania, hàbits, civisme i identitat digital: Actuar de forma crítica i responsable en l’ús de les TIC, tot considerant aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat, i d’identitat digital.

Autoria: Institut Vall d’Hebron

Fem poliedres

Us proposo, per començar, fer un cub encaixant mòduls sonobe, que és una  tècnica de papiroflèxia.

Primer s’ha d’aprendre a fer un mòdul sonobe, és fàcil, només necessiteu un quadrat de paper que anireu plegant segons s’explica al video:

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=FB89VHSNhZY[/youtube]

Per fer un cub necessitareu sis mòduls sonobe que s’han d’anar  encaixant  com indica el video:

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=0vBE0UMnCLM[/youtube]

Ja us hi podeu posar!

Espero els vostres comentaris i les vostres construccions!