Publicacions

ii

II Jornades TIC i Educació 2012

(2012) Competència matemàtica i digital: aplicacions pràctiques dels conjunts de Voronoi

(2012) Robòtica Educativa: una metodologia motivadora, integradora, dinàmica i creativa per a la transició en el sistema educatiu.

ii

Revista TIC en las aulas

(2013) Scratch, Arduino i el món real: aplicacions pràctiques

crypto

Robotics in Education 2013

(2013) Programming in the real world: initiation and motivating
challenges of entrepreneurship

tdr4

Robot 2013: first iberian robotics conference

(2013) Training robotics in education: motivation to entrepreneurship (Poster)

ii

Edulearn 2014

(2014) The potential of learning Big Data in secondary school (Poster)

 

description here

Caption text centered under the image.

description here

Caption text centered under the image.