DIA 1

1-VOLUM D’UN COS

El volum d’un cos és l’espai que ocupa. Es mesura els cossos en cm^3 o m^3 principalment.

2-FORMA COMPLEXA I INCOMPLEXA

Les mesures de volum van de 1000 en 1000 unitats.

2.3.3 Unidades de Volúmen - tema 2 unidades de medida

1cm^3 és un cub de arestes iguals a 1cm

Criteri 2: Fórmules volums - 2i2fan4

un cub de 4cm de aresta el seu volum serà 4x4x4=64 cm^3 per tant el puc dividir en 64 cubs.

El volum en forma complexa és posar el volum amb una única unitat, per exemple 12.345 cm^3, si poso varies unitat es a dir 12dm^3 345cm^3 s’anomena de forma incomplexa.

Exercici 1

p.214 ex.1

Exercici 2

p.214 ex.2

Exercici 3

p.214 ex.3

Exercici 4

p.215 ex.6

3-RELACIÓ ENTRE MASSA-VOLUM-CAPACITAT

Sempre hi ha una relació entre les mesures de capacitat i volum

Webquest Creator 2

1 litro = 1 dm^3

També si tenim un litre d’aigua destilada i la pesem, pesa 1 kg, pertant ja tenim un altre relació:              1 litro = 1 dm^3 = 1 kg

Exercici 5

p.216 ex. 11

Exercici 6

p.216 ex.12

DIA 2

PROBLEMES

Exercici 7

p.217 ex.16

Exercici 8

p.217 ex.17

Exercici 9

p.217 ex.18

Exercici 10

p.217 ex.19

Exercici 11

p.217 ex.20

Exercici 11

p.217 ex.21