Matemàtiques inclusives

Grup de treball: Matemàtiques inclusives

Activitats: 505 113 1505 Matemàtiques inclusives: nivell de cicle mitjà a l’ESO.

Descripció del material: Preparar material adaptat que segueixi el currículum de les matemàtiques de 1r d’ESO. Suports per a l’atenció personalitzada dels alumnes.

Descarrega el document
descarrega

Física en context. Estudi del moviment circular uniforme com a moviment periòdic

trackerGrup de treball: Problemes en context de Física
Activitat: 505 142 1505 Problemes en context de Física. Curs 2016/2017
Descripció del material: El material està pensat per treballar-lo els primers dies de classe de la Física de 2n curs. En aquesta activitat proposem a l’alumnat que gravi en vídeo un moviment circular i que posteriorment l’analitzi amb el programa Tracker per tal de comprovar la seva projecció com un moviment harmònic simple. Conté els documents per l’alumnat i també pel professorat (accessibles només amb usuari XTEC).
Objectius de la proposta: Digitalitzar un moviment circular real. Familiaritzar-nos amb un programa d’anàlisi de vídeos: el Tracker. Aconseguir tenir una taula de dades posició / temps i un gràfic que les representi. Interpretar els resultats obtinguts..

Documents per l’alumnat
descarrega descarregadescarregadescarrega
Estudi del moviment circular uniforme
com a moviment periòdic
Vídeos
(pedal de bici, platina, roda bici)
Documents pel professorat
descarrega descarrega
Estudi del moviment circular uniforme
com a moviment periòdic
Anàlisi Tracker
de platina de disc

Física en context. Anàlisi de dades experimentals amb un full de càlcul

Grup de treball: Problemes en context de FísicaFisicaContext1
Activitat: 505 142 1505 Problemes en context de Física. Curs 2016/2017
Descripció del material: El material està pensat per treballar-lo els primers dies de classe de la Física de 1r curs. En aquesta activitat situem a l’alumnat a la segona part de qualsevol pràctica de moviment, en la qual els proporcionem una sèrie de dades experimentals i ells n’han de fer el tractament. Conté els documents per l’alumnat i també pel professorat (accessibles només amb usuari XTEC).
Objectius de la proposta: Aprendre a utilitzar els fulls de càlcul per resoldre problemes de física.Confeccionar gràfics a partir de dades experimentals. Analitzar les dades experimentals per obtenir les expressions matemàtiques que s’ajusten als gràfics. Identificar les equacions de moviment a partir dels gràfics. Interpretar els resultats obtinguts.

Documents per l’alumnat
descarrega descarrega
Anàlisi de dades experimentals
amb un full de càlcul
Dades experimentals
Documents pel professorat
descarrega descarrega
Anàlisi de dades experimentals
amb un full de càlcul
Dades experimentals