Tag Archives: CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA

ORDENAR LLETRES

Aquí hi ha un petit material per treballar la discriminació de paraules ben/mal ordenades.
Hi ha una imatge i tres possibles formes d’escriure-la… cal que l’alumne sigui capaç d’identificar la paraula correcta.
Cal plastificar tot el material i amb velcro enganxar les paraules, les creus i els tics.