Velocitat de càlcul

Pels qui volguin aprendre les taules jugant:


Tria l’operació correcta Quick Math

En la següent adreça  4Kids   trobareu diferents activitats, de les quals, unes quantes estan dedicades a treballar la velocitat de càlcul de les operacions bàsiques d’una forma molt divertida, abans de começar podeu tria el grau de dificultat i la velocitat per realitzar-les

Activitats per sumar jugant clica aquí 

Per practicar les taules de multiplicar jugant clicar en  Space Racer Multiplication