Mostra tots els articles de mlluelle

Ús didàctic del material multimèdia

L’ús didàctic del material multimèdia a les aules a és essencial per aconseguir un sistema educatiu de qualitat i actualitzat, ja que permet renovar les metodologies didàctiques i garanteix als joves les competències que necessiten per desenvolupar-se en el món actual.
Entre els nombrosos beneficis que aporta podem destacar:

  • Presenta la informació de manera interactiva.
  • Permet crear contingut multimèdia personalitzat depenent de l’objectiu curricular que es vulgui presentar i del nivell educatiu a qui va dirigit.
  • Facilita l’ aprenentatge.
  • Fomenta la participació dels alumnes.
  • Permet desenvolupar a l’estudiant habilitats cognitives, socials i d’expressió.
  • Es pot aplicar a diferents nivells educatius i en metodologies com la gamificació.
  • Hi ha varietat d’aplicacions senzilles que permet la creació de continguts multimèdia personalitzats.
  • Permeten captar l’atenció de l’estudiant i assolir l’objectiu proposat.
  • Es pot compartir fàcilment amb els estudiants.

El fet d’utilitzar material multimèdia en la realització de tasques permet una redefinició, una transformació i una maduresa digital.

Quan els alumnes creen un material es converteixen en els autèntics protagonistes del seu aprenentatge, son més autònoms, esdevenen creadors de continguts i poden treballar de manera cooperativa per aconseguir un producte final que pot ser avaluat fins i tot amb una rúbrica consensuada amb el professor.

Les competències que fomenten son la digital i la d’aprendre a aprendre.