Publicacions pel professorat

  1. Més de quatre idees al voltant d’un tretrabic, Agenda 21 Barcelona i Ajuntament de Barcelona. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, Direcció de Serveis de Programes Ambientals, Sector de Serveis Urbans i Medi Ambient. 2007. Aquesta publicació conté una selecció d’obres que alumnes de diversos centres educatius de la ciutat de Barcelona van crear i presentar amb motiu de la Segona Mostra Reciclant que van realitzar les escoles que participen al programa educatiu mediambiental de l’Agenda 21 Escolar.
  2. Recuperem els Jardins Escolars, Concepció Boleda i Laia Capdevila. Barcelona: Institut d’Educació de Barcelona i Ediciones Octaedro. 2007. L’educació en valors als patis i jardins de les escoles comporta repensar aquests espais de manera continua, de manera que esdevinguin espais educatius de primer ordre. Aquesta publicació pretén explicar les experiències viscudes, aquesta nova mirada a la realitat educativa, una pedagogia renovada i adaptada a les necessitats socials actuals.
  3. X un bon clima, Jordi Bigues. Barcelona: Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible, Generalitat de Catalunya. 2008. L’allau d’informacions diàries que rep la ciutadana sobre el canvi climàtic no davalla ni, per ara no minvarà. Aquest és un problema d’abast mundial que es projecta sobre les nostres vides i les generacions futures. Un problema causat per la nostra espècie i que, alhora, la posa en perill, a més posar-n’hi d’altres.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *