EL TANGRAM

A les properes sessions jugarem amb el tangram

tangram