La gran pregunta

La gran pregunta consisteix en realitzar un treball, amb moodle o writer, d’un objectiu de desenvolupament sostenible  a escollir. El treball ha de tenir els següents
apartats:

  • Informació de l’agenda 2030: què és? quins són els seus objectius? a qui s’adreça?
  • Objectiu del Desenvolupament Sostenible escollit: número, nom, descripció i motiu argumentat de l’elecció.
  • Situació actual: dades i representació gràfica
  • Pòster que inclogui imatges i propostes de millora
  • Escollir-ne una per dur-la a terme.
  • Foto o vídeo del resultat obtingut.
  • Compartir-lo amb l’aplicació  Mapting.

I que compleixi els següents requisits:

Portal Web d’aprenentatge: Moodle

Processador de text: Writer

Document, d’un mínim de 6 pàgines i un màxim de 10, que contingui: