La gran pregunta

La gran pregunta consisteix en millorar un ODS a nivell local.

Per grups d’un màxim de 4 persones elaboreu un treball, amb processador de textos, que reculli la següent informació:

Requisits que ha de complir el document: