El ball de l’Espolsada

El Diccionari de la Dansa defineix el Ball de l’Espolsada com un ball de temps de Carnestoltes que havia estat molt estès pel Pla del Llobregat, el Maresme i el Vallès, i venia a constituir com un tipus de ball propi d’aquestes contrades. La mena de punteig que el caracteritzava era conegut amb el nom d’”espolsar”.

Visita a les ermites de Premià de Dalt

Les capelles de Premià es consideren “capelles rurals” per la seva situació aïllada en plena natura. Tenien una demarcació pròpia i enquadraven la població rural disseminada més pròxima, fins a mitjan segle XI, quan van passar a ser subordinades de l’església parroquial de Sant Pere de Premià.

A través de les capelles, l’església parroquial intentava aglutinar la població més allunyada a la dinàmica parroquial i, per aconseguir-ho, va desplegar unes iniciatives periòdiques que volien mantenir viu el lligam entre la parròquia i les capelles: romiatges i processons, suprimides l’any 1968 pel Concili Vaticà II.

A més a més, cal destacar la figura del donat, que més tard serà l’eremita. El donat era la persona que estava al servei d’un santuari, d’un convent o d’un  monestir per complir els encàrrecs dels religiosos, captar per a ells, etc.; per extensió, era un religiós no dedicat al servei de la comunitat. Havia d’ésser mantingut i atès; a canvi, hi aportava els seus béns presents i futurs. Excepte la capella de St. Sebastià, la resta de capelles de Premià van acollir un eremita.

Dia Escolar de la No-Violència i la Pau

El Dia Escolar de la No-violència i la Pau (o el seu acrònim DENIP), conegut també com a Dia Mundial o Internacional de la No-violència i la Pau, fou fundat l’any 1964 pel poeta i educador mallorquí Llorenç Vidal Vidal, i és una iniciativa d’Educació No-violenta i Pacificadora, difosa internacionalment.
Es practica a escoles de tot el món, els dies 30 de gener i propers (aniversari de la mort de Mahatma Gandhi). Als països amb calendaris escolars propis de l’hemisferi sud, pot commemorar-se el 30 de març i dies immediats.
El DENIP propugna una educació permanent en i per a la concòrdia, la tolerància, la solidaritat, el respecte als drets humans, la no-violència i la pau. El seu missatge bàsic diu: “Amor universal, No-violència i Pau. L’Amor universal és millor que l’egoisme, la No-violència és millor que la violència i la Pau és millor que la guerra”.

Hem construït poliedres regulars

Un políedre regular, políedre platònic o sòlid platònic és un políedre, les cares del qual són polígons regulars iguals i que formen entre elles angles diedres iguals. Així, totes les seves arestes mesuren igual. L’adjectiu platònic es deu al fet que el matemàtic Plató en desxifrés algunes característiques.
N’hi ha 5 de diferents:
Tetràedre, amb quatre cares triangulars i quatre vèrtexs.
Cub o hexàedre, amb sis cares quadrades i vuit vèrtexs.
Octàedre, amb vuit cares triangulars i sis vèrtexs.
Dodecàedre, amb dotze cares pentagonals i vint vèrtexs.
Icosàedre, amb vint cares triangulars i dotze vèrtexs.

“Els afusellaments del tres de maig” de Francisco de Goya

El tres de maig, Els afusellaments del tres de maig o Els afusellaments de la muntanya del Príncep Pius, és una pintura a l’oli realitzada per Francisco de Goya el 1814 i que actualment està exposada al Museu del Prado a Madrid. Forma una sèrie amb el quadre El dos de maig.
El quadre és una instantània de la nit del 2, matinada de el 3 de maig de 1808 quan els soldats francesos executen els presoners espanyols que havien fet en el transcurs de la batalla en represàlia a la revolta del 2 de maig durant la Guerra de la Independència Espanyola.

Sortida al Parlament de Catalunya

El Parlament de Catalunya és una de les institucions que formen la Generalitat de Catalunya, juntament amb la Presidència de la Generalitat de Catalunya, el Consell Executiu o Govern, el Consell de Garanties Estatutàries, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes i el Consell de l’Audiovisual de Catalunya.
La seva composició ha de ser d’entre 100 i 150 diputats, actualment està format per 135 diputats, que s’elegeixen per sufragi universal. Les seves sessions són dutes a terme al Palau del Parlament al parc de la Ciutadella de Barcelona.