Category Archives: Fitxes d’activitats ja creades

Problemes de matemàtiques

Necessitava buscar uns quants problemes de matemàtiques, especialment amb fraccions, i vaig trobar uns quants enllaços que us deixo per a compartir amb quantitat de problemes i exercicis matemàtics:

http://www.nuevaalejandria.com/archivos-curriculares/matematicas/nota-019.htm

http://www.toomates.net/

http://www.educa.aragob.es/iesitaza/DAPARTAM/matemat/3PROBFRACC.pdf

http://www.granada.escolapios.es/documentos/colegio/seminarios/mates/2eso/ejercicios_fracciones_problemas.pdf

http://www.indexnet.santillana.es/rcs2/matematicasYear/pdfs/mat2_T2.pdf

http://endrino.cnice.mecd.es/~mrid0006/Alumnos/PROBLEMAS%20DE%20FRACCIONES.htm

http://www.scribd.com/doc/123397/Problemes