Conèixer les AO.

Malgrat que totes les aules on és treballa amb alumnes amb característiques especials s’han nomenant de la mateixa manera: AO; els alumnes que estan inclosos en elles són totalment diferents de un centre a l’altre, per la qual cosa, les programacións que tenies guardades d’un altre curs no et serveix i as de començar de nou.

Casal de joves