Presentació

Benvolguts desconeguts alumnes a aquest racó virtual on tractarem que sigui un pont d’intercanvi i comunicació entre tots vosaltres que formeu  l’equip de tecnologia.

Des de aquí, tractarem….