A L’AEROPORT

Equipatge de má

D’acord amb la normativa de la UE, l’equipatge de mà de tots els passatgers és controlat abans d’accedir a les zones restringides de seguretat de l’aeroport. També els passatgers que accedeixin a l’àrea d’embarcament han de passar per un control a través dels arcs detectors de metalls, i poden ser objecte d’un control manual.

Es poden pujar líquids a bord dins de l’equipatge de mà sempre que es compleixin les següents restriccions:
1. L’envàs del líquid no pot superar els 100 ml.
2. Cadascun dels envasos de líquids no pot superar un volum màxim de 100 ml i ha de cabre en una bossa de plàstic transparent d’un litre de capacitat amb tancament hermètic.

La bossa de plàstic s’ha de presentar per separat en el control de seguretat. Hi ha unes bosses especials (mireu noves disposicions de seguretat) per l’equipatge de  má que les venen en els” todo a cien”.Li poden exigir que deixi els líquids que no compleixen les condicions anteriors.

Cada passatger pot portar una peça estàndard d’equipatge de mà les dimensions del qual no superi 55x40x20 cm. No hi ha restriccions en relació al pes, sempre que estigui dins d’uns límits raonables, és a dir, el passatger ha de poder col•locar la seva peça d’equipatge als compartiments superiors de la cabina de forma segura i sense assistència.

Equipatge facturat

En els casos en què l’equipatge facturat superi els 20 kg de pes (subjecte a la norma anterior), els passatgers hauran de pagar un recàrrec per kg en concepte d’excés d’equipatge, fins a un màxim de 50 kg, segons s’indica a continuació:

Divisa Excés d’equipatge per kg
GBP 7,00
EUR 10,50

A banda de objectes perillosos, els següents objectes no es poden portar a sobre ni a l’equipatge de mà:

Begudes alcohóliques o drogues de qualsevol tipus excepte amb recepta médica , ganivets de carn, coberts domestics, ganivets i matxets amb fulla de qualsevol mida, fulles d’afaitar / bisturins, eines d’artesania, sabres, espases i bastons amb fulla, tisores o xeringues hipodèrmiques (a menys que es disposi de certificat mèdic)

No inclogueu a l’equipatge facturat objectes fràgils ni peribles, diners, joies, metalls preciosos, plata, ordinadors, dispositius electrònics, documents negociables, paper moneda o altres valors, documents de negoci, passaports o altres documents identificatius o mostres.

Noves disposicions de seguretat

 Des de la primavera de 2007 existeix una nova regulació sobre l’equipatge de mà, aplicable en tots els passatgers que surtin d’aeroports de la Unió Europea, Noruega, Islàndia i Suïssa, independentment de la seva destinació.

Aquesta mesura de seguretat restringeix la quantitat de líquids o substàncies de consistència similar que el passatger pot transportar com el seu equipatge de mà. D’aquesta forma només està permès portar petites quantitats de líquids en contenidors amb una capacitat màxima de 100 mil·lilitres (compte amb les ampolletes d’aigua i biberons).

Aquests contenidors han d’estar empaquetats en una bossa de plàstic transparent amb autotancament de com a màxim 1 litre de capacitat i poder inspeccionar-se fàcilment.

Es consideraran líquids:

  1. Aigua i altres begudes, sucs, sopes, xarops, contingut de biberons, iogurts, cremes d’untar.
  2. Pasta de dents, cremes i locions, olis, colònies,
  3. Gels, xampús i brillantines.
  4. Continguts de contenidors pressuritzats (aerosols o esprays): desodorants, escuma d’afaitar, cosmètics per al cabell, laques.
  5. Altres de consistència similar.

En qualsevol cas no es limita l’adquisició d’aquests productes en botigues de l’aeroport o dins de l’aeronau. Si aquests productes són venuts en bosses segellades, no les obri fins que no hagi finalitzat el seu viatge. Si vostè continua el seu viatge en un altre aeroport de la Unió Europea, no obri aquesta bossa segellada fins que hagi sortit de l’últim aeroport comunitari.

Aquestes mesures només afecten a l’equipatge de mà. Pot portar al seu equipatge facturat tots els articles abans descrits.

Passatgers amb problemes mèdics i de salut

Es recomana als  que viatgin amb medicaments controlats i/o materials injectables que portin una recepta mèdica o una carta confirmant els detalls dels medicaments i l’ús per al qual estan destinats.
La medicació o l’equip mèdic s’ha de portar separadament de l’equipatge de mà dels passatgers per tal de facilitar la seva identificació en el moment de facturar.

Passatgers asmàtics

Els passatgers que pateixin d’asma poden portar inhaladors o nebulitzadors sempre que continguin ampolles d’oxigen. Els passatgers que pateixin d’asma aguda o aquells als quals se’ls hagin receptat esteroides orals necessitaran un certificat que confirmi que poden volar.

Al•lèrgies als cacauets

Easyjet ven cacauets durant els seus vols. Els passatgers que pateixen d’anafalàxia haurien de notificar la seva al•lèrgia al cap de cabina de passatgers en arribar a l’avió perquè es pugui evitar la venda de cacauets.

Menors de 18 anys espanyols

Els menors de 18 anys que viatgin sense els seus pares o tutors legals i amb un document nacional d’identitat hauran de presentar una autorització escrita pels seus pares per tal de poder volar.

  • Aquest imprès es pot obtenir a qualsevol comissaria i s’haurà de presentar junt amb el DNI al taulell de facturació i al control de passaports.
  • Si el menor no disposa d’aquest imprès, els oficials del control de passaport no li permetran volar.
  • Els nens que viatgin amb un passaport vàlid no necessiten aquest imprès ja que el passaport fa les funcions d’autorització paterna.
  • Els menors que viatgin en vols internacionals d’easyJet han de disposar d’un DNI o d’un passaport vàlids, a banda de la resta de documentació necessària.

Comportament a bord de l’avió

 

·         De la mateixa manera que a moltes companyies que ofereixen vols de curta durada, està prohibit fumar a tots els vols d’easyJet.

·         Segons estableixen les lleis del Regne Unit i el dret internacional, el Capità controla l’aeronau i que totes les persones a bord hauran d’obeir les seves instruccions. Tots els Capitans de la flota d’easyJet estan facultats per fer-se càrrec d’aquells passatgers que produeixin desordre o problemes, i per prendre les mesures que considerin necessàries. En cas d’ésser necessari, aquesta autorització inclou la immobilització física de les persones i el seu desembarcament i, si un desviament del vol ha estat necessari, el seu lliurament al personal de seguretat o policial de l’aeroport. També volem destacar que si algun passatger produeix algun dany de qualsevol tipus, o si per causa dels seus actes easyJet té despeses (incloses les despeses de desviament d’un vol, que poden ser considerables), easyJet considerarà aquesta persona o persones com a responsables.

Denegació de transport

 ·         easyJet pot denegar el transport a qualsevol persona o pot desembarcar-la en qualsevol aeroport si considera que:

·         a) El passatger o el seu equipatge poder fer perillar la seguretat de l’aeronau, dels seus passatgers o de la tripulació;

·         b) El passatger està begut o sota l’influencia de l’alcohol o les drogues;

·         c) El passatger està en possessió de drogues o existeixen raons per creure-ho;

·         d) L’estat mental o físic del passatger suposa un perill per a ell mateix, per a l’aeronau o per a qualsevol persona que estigui a bord;

·         e) El passatger s’ha negat a permetre un control de seguretat, ja sigui de la seva persona o del seu equipatge;

·         f) El passatger ha desobeït les instruccions de seguretat del personal de terra;

·         g) El passatger ha proferit de forma insistent amenaces o insults cap a un membre del personal d’easyJet o del personal de terra;

·         h) El passatger s’ha comportat de manera amenaçadora o insultant amb un membre del personal d’easyJet o del personal de terra;

·         i) El passatger ha proferit una amenaça de bomba contra easyJet;

·         j) El passatger ha comès un delicte durant la facturació o el procés d’embarcament a bord de l’aeronau, abans de l’enlairament.

La facturació de l’equipatge s’ha de fer en el taulell assignat a la companyia aèria a l’efecte, on es lliurarà la tarja d’embarcament i el taló d’equipatge.

Els passatgers no estan autoritzats a introduïr a la zona restringida de seguretat ni a la cabina de cap aeronau, articles que constitueixin un risc per a la salut dels altres passatgers ni per a la tripulació, ni tampoc per a la seguretat de l’aeronau ni els seus béns.

El personal de seguretat pot denegar l’accés a la zona restringida i a cabina a qualsevol passatger que estigui en possessió d’un objecte que susciti recel encara que no estigui inclòs a les llistes d’objectes prohibits.

Per a la pròpia seguretat i la de la resta de passatgers, no s’ha de facturar ni transportar cap equipatge de persones desconegudes.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *