LLISTA D’INFANTS PREINSCRITS ADMESOS

Benvolgudes famílies,

Us adjuntem els llistats dels infants admesos .

Llistat Infants Preinscrits Admesos 2018 La Rondalla

LListat Infants Preinscrits Admesos 2019 La Rondalla

Sobre la matrícula a les Llars d’Infants Públiques Municipals de Barberà del Vallès:

Les famílies dels infants admesos han de formalitzar la matrícula del 17 al 23 de juny de 2020, ambdós inclosos.

Les famílies que no formalitzen la matrícula en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades.

Se substituirà la gestió presencial per una confirmació de matrícula i l’enviament de la documentació necessària a través d’un correu electrònic a la bústia oficial de la llar d’infants en la qual s’hagi assignat plaça a l’infant. A aquest efecte, rebreu un correu electrònic de la Llar d’Infants assignada amb la documentació següent per tal que l’envieu, degudament emplenada i signada, ja sigui escanejada o fotografiada, al correu electrònic de la Llar d’Infants assignada:

1. Imprès de matrícula i ordre de domiciliació bancària

2. Sol·licitud de cálcul dels Preus públics de la Rondalla de les Llars d’Infants Públiques Municipals per al curs 2020-2021

3. Declaració responsable en la qual la persona sol·licitant es compromet a tenir renovat el DNI amb la nova adreça abans del dia 4 de setembre de 2020 (dia que finalitza la vigència de la llista d’espera), en el cas de les famílies que tenen 30 punts del criteri de proximitat al centre i el domicili familiar al·legat no era el que constava en el DNI.

A més, haureu d’enviar la documentació següent, també escanejada o fotografiada:

4. Targeta sanitària o equivalent (MUFACE) per adreçar-se a un centre sanitari si necessiten atenció sanitària d’urgència.

5. Carnet de vacunacions actualitzat, on constin les dosis rebudes amb les dates corresponents. Quan no es tingui el carnet de vacunacions, s’ha de presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l’infant, on constin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents (article 4 de l’Ordre de 29 de juny de 1981, per la qual s’aprova l’establiment dels registres perifèrics de vacunacions). Si el nen/a no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.

6. DNI de l’altre progenitor.

La matrícula es considera formalitzada amb l’enviament d’aquest correu electrònic, amb l’imprès de matrícula i la documentació adjunta. La Llar d’Infants us contestarà a aquest correu, com a justificant de la formalització de la matrícula.

Les famílies dels infants admesos han de formalitzar la matrícula del 17 al 23 de juny de 2020, ambdós inclosos.

Les famílies que no formalitzen la matrícula en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades.

Només es farà atenció presencial, amb CITA PRÈVIA, i per aquells casos en que no es pugui fer el tràmit per correo electrònic.

Aspectes a tenir en compte amb relació a l’atenció presencial:

 • es farà amb cita prèvia. Podeu demanar-la mitjançant el correu electrònic de la Llar d’Infants assignada o trucant al 93 729 71 71. En cas de trucar per telèfon, heu de deixar les vostres dades de contacte i us trucarem per facilitar-vos el dia i l’hora.

 • us atendrem a l’oficina de la Secció Municipal d’Educació, 1a Infància i Família, situada a la plaça de la Vila, 1, baixos dreta.

 • l’horari d’atenció serà de 8.30 a 14.30 hores, amb CITA PRÈVIA.

 • el dia de l’atenció, heu de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement una sola persona).

 • heu de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, emplenada i signada des de casa, així com un bolígraf per si heu d’emplenar alguna dada més.

 • és recomanable que porteu mascareta i guants.

 • no heu de venir si pertanyeu a un grup d’especial vulnerabilitat o esteu en període de confinament, o presenteu símptomes; en aquest cas, podeu autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

NOTA IMPORTANT AMB RELACIÓ A LA SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT OCASIONADA PER LA COVID-19:

Tant l’oferta de places com la posterior matriculació resten condicionades a l’evolució de la situació d’excepcionalitat ocasionada per la COVID-19 i a les indicacions que es rebin per part de les autoritats educatives i sanitàries al respecte, segons ja es va informar en l’oferta de places publicada el passat 12 de maig.

En aquest sentit, un cop feta també la consulta pertinent a la inspecció educativa de zona del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, s’adverteix expressament que a dia d’avui no es pot fer una planificació que permeti garantir el servei a totes les famílies interessades a formalitzar la matrícula, en cas de mantenir-se el Pla actual d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-2020 i per a l’organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-2021, aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020, i modificat amb les noves mesures en fase 3.

Tot i l’advertiment anterior, continuem avançant en el procediment d’admissió de l’alumnat a les Llars d’Infants, sempre condicionat a l’evolució de la situació d’excepcionalitat actual.

Podeu obtenir més informació sobre el procés de preinscripció i matrícula al web “Estudiar a Catalunya” del Departament d’Educació.

Qualsevol consulta, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres,

Fins aviat!!

10 de juny: Sorteig públic per determinar el número a partir del qual s’ordenen les sol·licituds de preinscripció a les Llars d’Infants Públiques Municipals

10 de juny: Sorteig públic per determinar el número a partir del qual s’ordenen les sol·licituds de preinscripció a les Llars d’Infants Públiques Municipals | Ajuntament de Barberà del Vallès 

A causa de les mesures de seguretat per la COVID-19, l’acte públic de celebració del sorteig públic per determinar el número a partir del qual s’ordenen les sol·licituds de preinscripció a les Llars d’Infants Públiques Municipals de Barberà del Vallès, tindrà lloc aquest dimecres, dia 10 de juny a les 10.30 h, i es transmetrà en directe, a través del següent enllaç del canal de YouTube des del perfil oficial de l’Ajuntament: https://youtu.be/PneE3HI5YSc

Més informació: Preinscripció i matrícula a les Llars d’Infants Públiques Municipals per al curs 2020/21

LLISTES BAREMADES

NOTA IMPORTANT AMB RELACIÓ A LA SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT OCASIONADA PER LA COVID-19: Tant l’oferta de places com la posterior matriculació resten condicionades a l’evolució de la situació d’excepcionalitat ocasionada per la COVID-19 i a les indicacions que es rebin per part de les autoritats educatives i sanitàries al respecte, segons ja es va informar en l’oferta de places publicada el passat 12 de maig. En aquest sentit, un cop feta també la consulta pertinent a la inspecció educativa de zona del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, s’adverteix expressament que a dia d’avui no es pot fer una planificació que permeti garantir el servei a totes les famílies interessades en formalitzar la matrícula, cas de mantenir-se el Pla actual d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-2020 i per a l’organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-2021, aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020. Tot i l’advertiment anterior, continuem avançant en el procediment d’admissió de l’alumnat a les Llars d’Infants, sempre condicionat a l’evolució de la situació d’excepcionalitat actual.

NOTA IMPORTANT AMB RELACIÓ A LA PRESENTACIÓ DE RECLAMACIONS A LES DADES PUBLICADES EN AQUESTA LLISTA DE BAREM PROVISIONAL:

La presentació de reclamacions a les dades publicades en aquesta llista de barem provisional es farà, de manera general, mitjançant un correu electrònic a la bústia electrònica oficial de la llar d’infants, a la que vàreu enviar el full de sol·licitud amb la documentació per formalitzar la preinscripció, entre els dies 3 i 9 de juny, ambdós inclosos. Des de la llar d’infants us enviarem un correu de resposta com a justificant de recepció de la reclamació.

Excepcionalment, per a les persones que no puguin fer el tràmit per correu electrònic, i demanant cita prèvia mitjançant el formulari que trobareu a l’apartat d’Educació de www.bdv.cat o bé trucant per telèfon al 93 729 71 71, es recolliran les reclamacions el dia 9 de juny, de les 8:30 a les 14:30 hores a l’oficina de la secció d’Educació, 1a Infància i Família.

Fins aviat famílies!

Portes obertes virtuals

Les llars d’Infants de Barberà del Vallès vam haver d’anul·lar les jornades de PORTES OBERTES degut a la situació actual. Durant aquests mesos d’incertesa, els equips hem estat treballant per oferir-vos tota la informació necessària a les famílies interessades.

La creació d’aquest espai està destinat a oferir-vos tota la informació referent a les PORTES OBERTES, PREINSCRIPCIONS I MATRICULACIONS que pugueu necessitar i tot allò que vulgueu conèixer de la Llar d’infants públiques municipals La Rondalla.

https://blocs.xtec.cat/portesobertesllarlarondalla/

Hem creat un format de video PORTES OBERTES VIRTUALS on es recull una mirada de la llar, el concepte d’infant i com treballem.

#LlarsInfantsBDVacasa

“Els hàbits i les rutines com a base de l’autonomia i la convivència”

 Els hàbits i les rutines són molt importants per a les persones, perquè permeten una seqüenciació espai-temporal del dia a dia dotant-lo d’un marc segur. Aquest fet encara és més important en el cas dels infants més petits, ja que els proporciona seguretat.

L’adquisició dels diferents hàbits, permet als infants ser més autònoms i avançar-se a les activitats, i aquest fet els dóna seguretat i beneficia la seva autoestima. Tots aquests valors l’afavoreixen per aconseguir una convivència positiva i són necessaris per a l’adquisició de nous aprenentatges.

Es tracta de responsabilitats que s’adquireixen per repetició, passen al subconscient i es fan de manera automàtica, el que afavoreix deixar espai a nous aprenentatges.

És important que es fomenti l’adquisició dels hàbits i rutines des de l’escola i des de casa. Així, a mesura que van adquirint més hàbits, van assolint més seguretat, confiança i interès per l’aprenentatge.

Valorar els petits progressos del dia a dia és, per a ells, una motivació important i necessària per avançar.

Tots els hàbits van evolucionant en tant siguin assolits per l’infant, sempre tenint en compte el seu moment evolutiu.

En la seva adquisició, la família juga un paper molt important, l’infant tendeix a fer allò que veu i la família és el seu model. Per aquest fet és molt important ser conscients del que es vol transmetre al nen o la nena, a partir d’aquesta reflexió ens hem d’aplicar aquelles rutines que considerem importants.

Us proposem els hàbits més generals que són presents en la vida quotidiana de l’infant, com poden ser alimentació i descans, higiene i ordre.

ALIMENTACIÓ

El procés d’aprenentatge d’hàbits alimentaris és especialment important durant els primers  anys de vida, ja que a més de facilitar un bon estat nutricional i un creixement òptim, ajudarà a consolidar l’adquisició d’hàbits saludables per a l’edat adulta.

Des de l’inici de la vida, l’alimentació és fonamental, tot i que aniran variant els diferents aliments que oferim als nens i les nenes, és important inculcar uns hàbits saludables des del primer moment.

És recomanable oferir els àpats sempre a la mateixa hora, aquest fet proporciona sensació de gana quan s’acosta l’hora habitual de l’àpat.

S’ha de viure aquest moment com un espai de plaer, la persona adulta ha de poder oferir una atenció acurada i relaxada, respectar les quantitats que ens demana l’infant, oferir diversitat d’aliments saludables per acostumar el gust a aquests tipus d’aliments.

Es recomana, dins de les possibilitats de cada família, poder fer els àpats conjuntament per tal d’afavorir un espai social.

A mesura que les nenes i els nens van creixent, es pot anar introduint més l’hàbit de la col·laboració a les criatures, inicialment en el comportament a taula, l’adquisició d’habilitats en l’ús dels coberts i el got…

Més endavant ja podrem demanar-los col·laboració per parar i recollir la taula, demanar-los la quantitat de menjar que volen, demanar més si han quedat amb gana…

DESCANS

Un bon descans requereix d’un relaxament previ, el cos ha d’estar predisposat a desconnectar de l’activitat per entrar en son. Aquest hàbit és molt important adquirir-lo des de les primeres edats per tal d’arribar a l’edat adulta amb una bona qualitat del descans.

És recomanable fixar unes rutines just abans d’anar a dormir, de l’activitat més activa a una activitat més relaxada. Finalment, intentar que vagin a dormir sempre a la mateixa hora, el que afavorirà que el cos es predisposi a la son per la repetició de l’horari dia a dia.

S’ha d’intentar, de mica en mica, que els infants puguin relaxar-se de manera autònoma i evitar la dependència de la persona adulta per aquesta relaxació. En les primeres edats pot ser favorable el xumet, un peluix, una música relaxant…

HIGIENE

És important que l’infant disposi de tots els estris necessaris per a la seva neteja personal com sabó, paper higiènic, raspall de dents, pinta, tovallola… i se senti responsable d’ells. Aprendrà a utilitzar-los de forma autònoma identificant el seu ús a la vida quotidiana. És important que no visqui l’adquisició d’aquest hàbit d’una manera imposada, la nena i el nen ho han de viure a través de les sensacions, sentir-se a gust experimentant, embrutar-se pot ser agradable però rentar-se després també.

És important posar en paraules les possibles sensacions quan estem bruts, necessitem mocar-nos, necessitem canviar el bolquer… per tal que aprenguin a valorar el fet de la higiene en cada moment per assolir un major benestar personal i dels altres.

Les persones referents de les nenes i els nens tenen un paper fonamental en l’adquisició d’aquests hàbits.

AUTONOMIA PERSONAL

El desenvolupament de l’autonomia personal és un objectiu prioritari en l’educació dels infants, ja que és la base de l’aprenentatge durant tota la seva vida. Es considera autònom quan l’infant és capaç de realitzar per si mateix diferents tasques i activitats pròpies de la seva edat i del seu entorn social i cultural. L’autonomia proporciona seguretat, molt necessària per créixer.

És important demanar autonomia pas a pas, sense atabalar a l’infant, primer se li demanen responsabilitats molt bàsiques: llençar el mocador o el bolquer a les escombraries…. Més endavant, quan observem que ho ha adquirit i ho realitza amb seguretat, se li demana un altre pas, que vagi a buscar el mocador per mocar-se o el bolquer net…

També se’ls pot anar demanant diferents responsabilitats pas a pas: recollir les joguines, menjar sols, vestir-se i despullar-se…

Per tal d’afavorir l’autonomia de l’infant és important oferir diferents alternatives i que sigui ell qui decideixi quina acció vol fer. Així, al començament li oferirem dues o tres alternatives per acabar sense oferir-ne cap.

Hem d’estimular-los perquè trobin les solucions i evitar que les persones adultes els resolguin els dubtes. A partir de noves preguntes els anem ajudant a trobar per si mateixos les solucions. És molt important deixar que s’equivoquin per poder accedir a les accions correctes.

 

Finalment, en l’excepcionalitat de la situació familiar en la qual ens trobem en aquests moments de confinament, és molt probable que els infants, tal com ens passa a les persones adultes, canviïn els hàbits que ja tenien assolits i els costi més poder-ne adquirir de nous.

Us animem a ajudar a les vostres filles i als vostres fills a adquirir més autonomia!!!!!

 Comenteu-nos que us ha semblat! Fins dilluns famílies!

 Podeu consultar les propostes que us anem fent a http://www.bdv.cat/llarsinfantsbdvacasa

 

o als apartats #LlarsInfantsBDVacasa dels blocs de les Llars d’Infants Públiques Municipals de Barberà del Vallès

 

 

Llars d’Infants Públiques Municipals de Barberà del Vallès

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Us proposem els hàbits més generals que són presents en la vida quotidiana de l’infant, com poden ser alimentació i descans, higiene i ordre.

#LlarsInfantsBDVacasa

«El control d’esfínters no s’ensenya, es desenvolupa»

El control dels esfínters al qual anomenen, «El moment de treure els bolquers», és un procés que requereix una maduració neurològica, emocional i motriu.

Els infants, quan són nadons, fan pipi o caca de manera inconscient fins que arriba un moment en el qual el seu cos i la seva ment es coordinen i els indica que estan preparats per començar a controlar, de manera voluntària, les seves necessitats fisiològiques.

Quan això succeeix, les persones adultes han d’estar alerta i adonar-se dels senyals que ens donen els infants tot fent-nos saber que, madurativament, estan preparats per començar a dir adéu als bolquers.

És convenient viure aquest procés des de la calma i la satisfacció. Es tracta d’un procés progressiu que requereix temps i paciència i una actitud positiva en la persona adulta que projecti en l’infant calma, respecte i confiança. És un moment de canvi en les seves vides i cal que li dediquem i deixem el seu temps i espai.

És important que la decisió i l’interès d’iniciar el procés de treure els bolquers neixi de l’infant i se l’impliqui en tot moment. Així doncs, quan l’infant manifesti interès, us recomanem, per exemple, anar a comprar la gibrella i/o les calcetes i calçotets amb ella o ell abans de començar a treure els bolquers i que així, de mica en mica, pugui anar-se mentalitzant i preparant el seu camí cap al nou aprenentatge.

Cal destacar però, que no existeix una única tècnica a l’hora d’acompanyar aquest procés dels infants però sí que és important que la persona adulta identifiqui quin és el millor moment per iniciar-lo.

A continuació us indiquem alguns dels senyals previs que cal tenir en compte els quals ens poden ajudar a adonar-nos de quin pot ser un bon moment per iniciar el procés de treure els bolquers i com la persona adulta pot acompanyar l’infant en aquest procés:

 • És important que els infants es comuniquin i tinguin un cert domini de la parla (conèixer i relacionar algunes paraules com: pipi, caca, orinal, brut…). No importa que sigui estiu o hivern sinó que l’infant es mostri preparat per fer-ho.
 • Un senyal important és quan l’infant és capaç i té la intenció d’avisar-nos una mica abans, durant o tot just quan acaba de fer el pipi o la caca.
 • La persona adulta pot anar fixant-se, cada vegada que els canvia el bolquer, en si està mullat o no, si comença a fer estones llargues de retenció entre bolquer i bolquer per identificar cada quant fa pipis, a quina hora acostuma a fer caca… I així poder calcular quins podrien ser els millors moments per animar-lo a seure a la gibrella o lavabo.
 • És interessant que la persona adulta es fixi en quins moments l’infant està fent caca i/o pipi. A vegades, se’ls pot veure amagant-se en un racó per fer caca o caminant incòmodes quan els molesta el bolquer ple. Observant i identificant aquests moments, ens pot facilitar informació per acompanyar-los oferint-los la possibilitat d’anticipar-se en fer les seves necessitats a la gibrella o lavabo.
 • És molt importat que la decisió de treure els bolquers es prengui en un moment idoni, és a dir, quan realment la persona adulta disposi de temps necessari per dedicar-li al procés l’atenció i calma que necessita. No us recomanem plantejar aquest canvi juntament amb altres com per exemple, treure el bolquer i el xumet a la vegada.
 • Una manera que pot funcionar-vos a l’hora d’iniciar el procés és situant la gibrella en un espai d’intimitat, normalment al costat del lavabo dels adults i anar animant a l’infant a seure. Podeu aprofitar els moments previs al bany, als matins abans de vestir-se, abans de posar-se el pijama, abans de canviar el bolquer…. Això pot ajudar a fer que comenci a néixer l’interès i la curiositat de l’infant, que vagi adquirint una nova rutina i que vagin apareixent els primers pipis i/o caques. De mica en mica, podreu veure com, segurament s’aniran ampliant aquestes estones de voler seure a la gibrella fins a aconseguir el control dels esfínters.

 • És normal que durant els primers dies l’infant tingui alguns escapes. A vegades no se’n recorden que ja no porten els bolquers o d’altres no arriben a temps al lavabo perquè encara no controlen els tempos.

Davant d’aquestes situacions, és molt recomanable que l’actitud de la persona adulta sigui positiva, calmada i de confiança.   Si se’ls escapa el pipí o la caca, és bo evitar disgustar-se i/o enfadar-se. Heu de pensar que això forma part de l’aprenentatge. Davant d’això, acostuma a funcionar bé l’acompanyament a l’infant des de la calma reflexionant sobre el que ha passat, oferint-li la nostra ajuda per canviar-se, netejar-se, posar-se roba neta i seguir amb el procés des de la tranquil·litat i així mostrar-li la confiança que tenim en les seves capacitats.

Sobretot a l’inici del procés, és bo que se’ls vagi recordant, de tant en tant, que no porten bolquers i que se’ls convidi a seure a la gibrella més sovint. No obstant això, us recomanem evitar parlar constantment del tema i que us atabaleu preguntant-los cada cinc minuts si tenen pipi o caca.

De mica en mica, a mesura que vagin creixent i desenvolupant el control dels esfínters podreu veure com aquests   escapes aniran disminuint-se. Aquest procés necessita el seu temps i és recomanable viure’l integrat en el dia a dia des de la naturalitat.

– Sovint, hi ha vegades en les quals el nen o la nena tenen control dels esfínters i són capaços d’aguantar-se fins que els tornem a posar el bolquer. Això ens indica que, encara que podria   fer-ho a la gibrella o al lavabo, encara no se sent suficient preparat o preparada. També hi ha vegades en què a casa, en confiança, fan el pipi i/o la caca a la gibrella però quan surten fora necessiten el bolquer. Davant d’aquestes situacions, cal que els donem temps i siguem pacients; estan fent el seu procés.

– Hi ha altres vegades en les quals, durant aquest procés de no dur els bolquers, l’infant ens pot tornar a demanar que li tornem a posar. No hem de prendre’ns aquesta situació com un retrocés perquè és part del procés. És una manera de reafirmar-se, de guanyar en confiança i en la que la persona adulta el podem ajudar mostrant confiança en ell o ella, no pressionant, i respectant les seves necessitats.

– D’altra banda, si durant el procés de treure els bolquers heu de fer un viatge inesperat amb l’infant i aquest es mostra còmode i segur per anar sense els bolquers, us recomanem que no li poseu el bolquer perquè els pot confondre en el procés del seu control d’esfínters. Davant d’això, és millor que programeu més parades durant el trajecte perquè l’infant faci pipi o caca i que porteu suficient roba de recanvi per si la necessiteu.

– I per últim, i no menys important, cal que se’ls faciliti vestir-se i desvestir-se amb roba còmoda amb la qual sigui fàcil baixar i pujar els pantalons i les calcetes o calçotets.

Normalment, els infants acostumen a viure aquest procés d’autonomia amb satisfacció i de seguida s’engresquen en implicar-se i col·laborar. No obstant això, hi ha alguns que no volen saber res d’aquest procés i ho viuen amb desconfiança, inseguretat i, fins i tot por. Davant d’aquestes situacions, és millor esperar que l’infant s’interessi perquè els resultats siguin positius. És preferible que l’infant estigui madurativament molt preparat que no pas que ens avancem. Esperar al millor moment ens evitarà passar mals moments i viure el procés amb negativitat.

No es tracta d’un procés amb una data d’inici i de finalització concreta sinó que, la seva complexitat, fa que cada infant el desenvolupi al seu ritme.

Us recomanem que tingueu paciència, reflexioneu amb ells o elles, confieu en les seves capacitats i que els acompanyeu des de la calma. Ja veureu que, dia a dia, l’infant anirà creixent en control i autonomia fins a aconseguir-ho.

El vostre fill o filla mostra senyals d’estar preparat per iniciar el procés de dir adéu als bolquers? Si és així, potser podria ser ara un bon moment, aprofitant el confinament. Si no, no patiu, espereu a trobar el millor moment.

Animeu-vos i comenteu-nos que us ha semblat! Fins divendres famílies!

Podeu consultar les propostes que us anem fent a http://www.bdv.cat/llarsinfantsbdvacasa

o als apartats #LlarsInfantsBDVacasa dels blocs de les Llars d’Infants Públiques Municipals de Barberà del Vallès

 

NOVETAT: Per accedir a altres propostes publicades amb anterioritat caldrà entrar a  :       https://blocs.xtec.cat/llarlarondalla/llarsinfantsbdvacasa/          

                             https://blocs.xtec.cat/llarsinfantsacasallarlabaldufa/

https://blocs.xtec.cat/llarsinfantsacasallarlarondalla/

https://blocs.xtec.cat/llarsinfantsacasallarelbosquet/

https://blocs.xtec.cat/llarxerinola/llarsinfantsbdvacasa/

https://blocs.xtec.cat/llarsinfantsacasallarrodona/

 

Llars d’Infants Públiques Municipals de Barberà del Vallès

 

#LlarsInfantsBDVacasa

EL JOC SENSORIAL

Els infants es caracteritzen per la seva capacitat de meravellar-se amb les petites coses, de ser curiosos amb l’entorn.

Tenir un espai per la manipulació i l’exploració ofereix jocs que potencien que la nena o el nen descobreixi característiques, possibilitats dels objectes i treure’n conclusions.

Tot creant safates d’experimentació amb diferents elements o habilitar tot una zona per preparar una proposta (a gran escala), amb farina, sal gruixuda o fina, pa ratllat, cafè, pell de taronja o mandarina triturada, blat de moro, arròs…

Jugant amb col·leccions de materials diferents, que convidin a combinar-se, separar-se, fer transvasaments… tot utilitzant elements varis (manegues, recipients diferents mides, culleres, coladors, embuts, morters, xeringues, esponges, pipetes, glaçoneres…).

Farina

Guix de colors

 

 

 

 

Crear pasta sal de colors i olors (amb espècies) diferents combinant l’experimentació amb altres elements (cigrons i macarrons)

Pell mandarina triturada                                               

Cigrons amb cullerots, morter, glaçonera i pinces

 

 

 

 

 

 

Blat de moro (partit en dos i una mica desgranat, per provocar l’acció de que l’infant pensi en com fer-ho)

Espaguetis de colors (afegint les tisores com a element nou a provar)

Gelatina (tot amagant en ella animals, que provoquen pensar en com treure’ls)

            Iogurt                                                                    Iogurt + colorant blau

 

 

                     

 

 

 

Escuma d’afaitar, colorant, animals, glaçonera, vaporitzadors i bastons de cotó

Arròs de colors

Boles d’hidrogel blaves combinades amb animals i elements del mar creant un MINIMÓN

 L’aigua

Un element amb infinites possibilitats, ja que es pot combinar i transformar com decidim, amb o sense colorant, diferents utensilis per manipular i explorar, fer transvasaments, circuits, barrejar amb elements que s’enfonsen o no… o simplement banyar unes nines o animals.

L’obrador de sorra

És una proposta de joc que es basa en la manipulació de sorra fina i seca a l’interior. L’entorn està distribuït amb contenidors (calaixos, paneres…) i a diferents alçades, on els infants de manera lliure interactuen amb la sorra i el seus elements (objectes reals, de metall, fusta i vímet).

“Els infants amb la sorra absorbeixen moltes sensibilitats que els queden per sempre en forma de tendresa a les seves mans” Ute Strub.

A vegades, només hem de tenir al abast dels infants elements de la vida quotidiana i ells mateixos, són els encarregats d’utilitzar-los quan ho necessiten.

 El nostre entorn natural

Gaudir de la nostra natura i els seus elements són coses habituals que podem fer en el nostre dia a dia. Tot creant provocacions o convertir les rutines de la cura cap a les plantes i els éssers vius com a una experimentació més de la vida quotidiana.

 

 

Terra amb flors i branques, llums, pales i motlles

 

 

 

Regar i cuidar les plantes    

Crear bossetes d’olors amb plantes aromàtiques (romaní, espígol…) 

 

 

 

 

 

 

 

I si fem una proposta diferent amb la cuineta? I si trèiem la cuineta al exterior (balcó, terrassa, jardí…)?

 Podem crear uns pots d’espècies amb elements naturals (blat de moro, cigrons, romaní, glans, branques) i d’altres de rebuig (taps d’ampolla, taps suro, càpsules de cafè, oueres…) i veiem com interactua l’infant…

 

 La proposta ha canviat i les possibilitats amb aquest tipus de material també…

A vegades no cal disposar de molts materials, simplement podem aprofitar el temps i les seves possibilitats.

Què passa quan plou?

Què creieu que va pensar aquesta nena al veure el bassal?

Li diríeu que no s’apropés pel simple fet d’embrutar-se?

Les persones adultes som les encarregades d’anticipar-nos als fets i si ja veiem que pot sorgir la possibilitat, no creieu que és millor anar equipades amb una muda de recanvi, botes d’aigua i impermeable?

Així li oferim aquest aprenentatge amb l’entorn i la natura.

 A vegades només necessitem tenir TEMPS i ara som ben conscients del valor que té.

 

Al sorral o a la platja pot passar el mateix, val la pena dir-los constantment no t’embrutis? 

Oferim moments de la vida de l’infant de gran valor personal.

Facilitant i empoderant per fer un món millor.

Tot propiciant que gaudeixin i aprenguin jugant, experimentant, descobrint, embrutant-se…

 

 

 

 

 

 

 

Us animeu a provar alguna d’aquestes propostes??? Comenteu-nos que us han semblat! Fins dimecres famílies!

Podeu consultar les propostes que us anem fent a http://www.bdv.cat/llarsinfantsbdvacasa

o als apartats #LlarsInfantsBDVacasa dels blocs de les Llars d’Infants Públiques Municipals de Barberà del Vallès:

Rodona

Xerinola

El Bosquet

La Rondalla

La Baldufa

La Blava

Llars d’Infants Públiques Municipals de Barberà del Vallès

#LlarsInfantsBDVacasa

La llum, les ombres i els colors

L’infant aprèn a través dels sentits, s’obre pas al món jugant i experimentant, provant i comprovant.

L’ambient de llum ofereix una oportunitat de jugar a través de la llum i el seu color.

Amb la llum natural podem descobrir els reflexes a través de diferents materials (CD, miralls, paper de cel·lofana…), crear l’arc de Sant Martí, descobrir l’ombra, fer projeccions amb diferents elements (construccions translúcides, ampolles amb aigua de colors…).

Si voleu saber com fer aquestes ampolles de colors, us deixem aquest enllaç:

http://veurepensarisentir.blogspot.com/2016/08/com-es-fa-ampolles-arc-de-sant-marti.html

Amb la taula de llum…

Es descobreixen les propietats dels objectes amb un suport lumínic diferent. Hi ha moltes propostes a fer amb aquest recurs, tant del tipus manipulatiu i sensorial com de descoberta i aprenentatge.

A casa podeu experimentar amb aquestes propostes amb o sense taula de llum:

Experimentar amb escuma d’afaitar amb colorant alimentari, aigua tenyida, sorra fina, arròs/espaguetis de colors, boles d’hidrogel…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Bosses sensorials: omplir les bosses sensorials de varietat de materials (oli corporal, escuma d’afaitar, pintura, colorant, purpurina, palletes, gomina, etc), per a crear efectes i colors diversos. Mirar-les a través de superfícies diferents (llum solar, taula llum, llanterna…).

 • Observar aliments de diferents punts de vista (rodanxes de taronja, poma…)

 • Construccions amb objectes transparents i translúcids; també opacs.

 • Creació i composició amb peces soltes (pedretes, materials naturals diversos…)

Les ombres…

Es pot jugar amb ombres xineses, l’ombra corporal, l’ombra dels objectes. A partir d’un espai de construccions, animals, etc. Amb un focus es poden projectar les ombres a la paret. Jugar amb papers de cel·lofana per a crear ambients de colors. Expressar-se amb dansa a través de la música i el color projectat.

A casa podeu provar alguna d’aquestes propostes:

 • Joc amb llanternes: deixar als infants llanternes i diferents materials, o crear amagatalls perquè puguin experimentar. També podeu posar música per ballar amb les llanternes.

 • Penjar l’ombra: crear amb els diferents elements, per a generar ombres que representin objectes, animals, personatges, etc…

  • Ombres de colors: amb 3 focus dels colors de la llum (vermell, verd i blau) jugar, experimentar, veure diferents objectes sota els efectes d’aquest focus de colors.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Contes d’ombres: il·luminar amb un focus de llum un llençol blanc, per a crear ombres que es vegin des de l’exterior, tot explicant un conte.

 • Descobrir l’ombra: descobrir la pròpia ombra al terra, jugar a trepitjar l’ombra dels altres o dibuixar-la amb guixos. Podem fer el mateix amb animals, objectes…

 • Ombres de colors: amb un focus de llum podem projectar a la paret les formes i colors de materials translúcids.

I per finalitzar us deixem un enllaç, que segur que els infants coneixen:

Conte “A què fa gust la lluna” a la taula de llum:

https://www.youtube.com/watch?v=KiSSvgH0UnU&t=26s

Us animeu a provar alguna d’aquestes propostes??? Comenteu-nos que us han semblat! Fins dimecres famílies!

Podeu consultar les propostes que us anem fent a http://www.bdv.cat/llarsinfantsbdvacasa

o als apartats #LlarsInfantsBDVacasa dels blocs de les Llars d’Infants Públiques Municipals de Barberà del Vallès:

Rodona

Xerinola

El Bosquet

La Rondalla

La Baldufa

La Blava

Llars d’Infants Públiques Municipals de Barberà del Vallès

 

#LlarsInfantsBDVacasa

“La pràctica del ioga amb els infants: una activitat plena de beneficis pel seu desenvolupament”

El ioga és una tècnica ancestral que neix amb l’objectiu de mantenir cos i ment sans. És l’instrument idoni per aconseguir un estat de pau interior i prendre consciència del nostre cos i de la nostra ment. De fet, regula la relació entre ambdós i aporta un major control sobre nosaltres mateixos i mateixes.

Durant els últims anys s’han comprovat els múltiples beneficis que comporta practicar aquesta pràctica mil·lenària com un sistema de salut per alleugerir tensions musculars i emocionals.

Sessió de ioga a la Llar d’infants la Baldufa

Tothom pot practicar ioga tant persones adultes com infants; només es tracta d’adaptar les tècniques segons les necessitats individuals.

El ioga és una pràctica positiva en l’etapa del creixement dels infants. Mitjançant el ioga, exerciten la seva respiració i aprenen a relaxar-se per poder respondre positivament davant dels conflictes. També, com que no és un esport de competició, disminueixen els estats d’agressivitat i els afavoreix la capacitat de concentració, la qual cosa els ajuda en la seva salut física i emocional.

El ioga pels infants és una manera divertida de desenvolupar el seu potencial creatiu i la seva capacitat de resoldre problemes i superar reptes.

A més, les postures i moviments de Ioga ofereixen als infants la possibilitat de divertir-se imitant els diferents animals amb el seu cos.

I·lustracions del llibre OM de Ma Isabel Sanchez Vegara i Albert Arrayas

És una oportunitat d’aprendre jugant, de connectar els dos hemisferis del cervell i de reconèixer i exercir els seus propis talents.

Sessió de ioga a la Llar d’infants La Baldufa

Pels infants inquiets, curiosos o molt actius, resulta una manera de canalitzar la seva energia i creativitat, i no convertir-la en estrès o frustració. Pels més tranquils i menys actius, els ajuda a activar el seu cos, a refermar la seva autoestima.

En els infants, la pràctica del ioga és aconsellable perquè els aporta múltiples beneficis pel seu desenvolupament com:

 • El control del propi cos: Millora dels hàbits de respiració, fomenta la flexibilitat i agilitat, els aporta força muscular, estimula la circulació sanguínia, millora l’atenció i la coordinació, la memòria, la imaginació i creativitat, perfecciona els sentits i afavoreix un millor desenvolupament del ritme.
 • El domini i control de la ment: Els ajuda a l’autoconeixement, el coneixement dels límits del propi cos, a baixar els nivells d’estrès i frustració, i al control de les pròpies emocions i sentiments.
 • La millora de l’autoestima: Harmonitza la personalitat i el caràcter i, a més a més, si es treballa en grup, afavoreix les relacions socials millorant la comprensió i les relacions amb els altres i, en conseqüència, ajuda a una major percepció d’un/a mateixa afavorint l’autoestima.
 • Ajudar a canalitzar l’energia: Ajuda a fer una bona gestió de l’energia treballant la relaxació, la calma i la concentració. És molt beneficiós per aquells infants que són més inquiets.
 • Incorporar a la vida quotidiana hàbits saludables: Afavoreix establint hàbits, ritmes i rutines on els infants actuen activament i els ajuda a gestionar les seves emocions negatives de manera correcta.

Hi ha diferents recursos per pràctica ioga amb els infants com contes com aquest:

Llibre OM de Ma Isabel Sanchez Vegara i Albert Arrayas

A continuació us deixem dos vídeos amb propostes fetes per educadores de les Llars d’Infants Públiques Municipals de Barberà del Vallès per posar en pràctica exercicis de ioga amb infants. Són molt interessants i divertits, desitgem que us agradin!

Vídeo Natàlia, exercicis de ioga per a infants a través de la imitació d’animals.

Vídeo Núria, exercicis de ioga per a infants a través de la narració d’un conte.

Si voleu consultar més contes us deixem un parell d’enllaços:

Ioga per a infants en forma de contes

El conte de l’erugueta goluda

Us animeu a practicar ioga amb els vostres infants? Animeu-vos i comenteu-nos que us han semblat! Fins dilluns famílies!

Podeu consultar les propostes que us anem fent a http://www.bdv.cat/llarsinfantsbdvacasa

o als apartats #LlarsInfantsBDVacasa dels blocs de les Llars d’Infants Públiques Municipals de Barberà del Vallès

Llars d’Infants Públiques Municipals de Barberà del Vallès