CERTAMEN DE LECTURA EN VEU ALTA!!!

Els alumnes de CICLE SUPERIOR participem, per primera vegada, al CERTAMEN DE LECTURA EN VEU ALTA.
Cartell

Per a dominar les destreses necessàries per tal de fer una lectura expressiva correcta es poden tenir en compte els punts següents:

•Llegir amb una entonació adequada, amb la velocitat, la pronunciació i el ritme que demana cada tipus de text.
•Controlar el procés lector per a assegurar una lectura correcta d’allò que diu el text (preparar-se la lectura, mantenir l’atenció, saber què s’ha de fer davant de paraules difícils…).
•Llegir en públic textos diversos, amb expressivitat, captant l’atenció, amb l’entonació, el ritme i la velocitat adients en cada cas, controlant el procés de lectura.
•Tenir clar amb quin objectiu o amb quina intenció es llegeix un text determinat (un llibre de consulta, un fullet de propaganda, un rètol, un diccionari, un còmic, una novel•la…), per a ajustar-hi la lectura.

El certamen està organitzat en dos grans grups d’acord amb les dues etapes d’escolaritat obligatòria: l’educació primària i l’educació secundària obligatòria.
Cada centre escolar pot participar en el Certamen amb un alumne per categoria per a les categories individuals i un grup de tres alumnes per a la Tropa de Corsaris (E.S.O).

Per fer la selecció el millor possible, realitzarem dues seleccions a nivell escolar (SEMIFINAL i FINAL ESCOLAR).

En breu, us informarem del nostre representant!!!!