PROGRAMA D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA

Presentació 

Tenim un document de referència actualitzaciopil.pdf

i tenim una formació d’actualització de la didàctica i l’ús de la llengua en el context plurilingüe actual amb els següents objectius:

  • Reflexionar sobre el Programa d’Immersió Lingüística (PIL) i la seva aplicació en un context plurilingüe.
  • Conèixer el procés d’adquisició d’una llengua i reflexionar sobre el paper que hi exerceix el mestre.
  • Observar i comentar estratègies d’intervenció lingüística de l’ensenyant en un context plurilingüe.

i els segúents blocs de treball:

La immersió lingüística en un context plurilingüe:

– Motivació i actituds en l’aprenentatge d’una L2

– Tractament de la llengua familiar

– Usos lingüístics

Les funcions comunicatives de la llengua:

–  Regular l’acció

– Gestió de la comunicació i les fòrmules socials

– Informar

– Obtenir informació

– Metalingüística

BIBLIOGRAFIA

Abdelilah-Bauer (2007): El desafió del bilingüismo. Madrid: Edicions Morata

Aliaga, M. i altres (març 2008): El dia a dia. Recull d’experiències. Didàctica de la llengua i literatura. Guix. Barcelona, núm. 343: pp. 9-14

Arenas, J. i Muset, M. (2007): La immersió lingüística. Una acció de govern, un projecte compartit. Barcelona: Centre d’estudis Jordi Pujol.

Arnald, J. (2000): La dimensión afectiva en el aprendizaje de idiomas. Cambridge University Press

Arnau, Joaquim: Aproximaciones pedagógicas en la enseñanza de una segunda lengua a través de las matemàticas en la inmersión temprana. Universitat de Barcelona

Arnau. Joaquim (1998): Els Programes d’immersió: una Perspectiva Europea. Barcelona: Universitat de Barcelona

Bastardas i Boada, Albert: articles

  • Breu aportació sobre l’ús del català en les relacions interpersonals.

http://www.raco.cat/index.php/TSC/article/viewFile/47971/59335

  • Comunicacions institucionalitzades i comunicacions individualitzades: la complexitat de l’ús social de les llengües.

http://www.raco.cat/index.php/TSC/article/viewFile/47978/59342

  • Persistència i canvi en el comportament lingüístic: la planificació sociolingüística.

http://www.raco.cat/index.php/TSC/article/viewFile/47847/59695

Belart, M. i altres (1995): Nivell llindar per a escolars de 8 a 14 anys. Barcelona: Generalitat de Catalunya – Departament d’Ensenyament.

Besalú, X i Vila, I (2007): La buena educación. Libertad e igualdad del siglo XXI. Madrid: Catarata

Bigas, M. i Correig, M. (2001): Didáctica de la lengua en la educación infantil. Madrid: Síntesis.

Cassany, D., Luna, M i Sanz, G. (1994): Ensenyar llengua. Barcelona: Graó.

Coelho, E (2005): Ensenyar i aprendre en escoles multiculturals. Una aproximació integrada. Barcelona: ICE-HORSORI Universitat de Barcelona.

Del Rio, M. J., (1993): Psicopedagogia de la lengua oral: un enfoque comunicativo. Barcelona: ICE-Horsori.

Del Rio, M. J. i Pujol, M. (1999): La llengua oral a l’escola una introducció. Barcelona: UOC.

Diversos autors (2000): La lengua oral en la escuela. Barcelona: Graó.

Diversos autors (2001): Primeres jornades de l’institut europeu d’immersió. Barcelona: Universitat d’Alacant, Escola Valenciana Federació d’Associacions per la llengua i Institut Europeu de Programes d’Immersió.

Diversos autors (2003): Segones Jornades de l’Institut Europeu d’Immersió. Els programes d’immersió al segle XXI. Barcelona: Conselleria d’Educació i Cultura. Direcció General d’Administració Educativa. Servei d’Ensenyament del Català.

Generalitat de Catalunya – Deapartament d’Educació: Una aproximació a la llengua de l’alumnat estranger de Catalunya

http://www.xtec.cat/lic/intro/documenta/aproximacio_llengues.pdf

Escola Catalana (juny 2007): El català llengua vehicular. Núm. 441

Generalitat de Catalunya – Departament d’Ensenyament (2004); Nivell inicial de català A1.

Generalitat de Catalunya – Departament d’Ensenyament (2003): L’ús del llenguatge a l’escola. Propostes d’intervenció per a l’alumnat amb dificultats de comunicació i llenguatge. Barcelona.

Generalitat de Catalunya – Departament d’Educació i Universitats (2006): Consell assessor de la llengua a l’escola: conclusions. Barcelona

Börjeson, Lena (1995): Motivar-nos els uns als altres. Idees i consells per a tothom que treballa laformació. Capellades: Edicions Cúmuls.

Macià, C. (1986): La premsa a l’escola. Col·lecció Eines de Treball per a l’ensenyament del català. Generalitat de Catalunya – Departament d’Ensenyament – SEDEC.

Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar (2003). Estrasburg: Departament de Política lingüística

Traducció: Generalitat de Catalunya.

Owens, R. E. (2003): Desarrollo del lenguaje. Madrid: Pearson Education.

Ruiz Bikandi, U., Ed. (2000): Didáctica de la segunda lengua en educación infantil y primaria. Madrid: Síntesis.

Ruiz, M. (2000): Como analizar la expresión oral de niños y niñas. Alcoy: Aljibe.

Sánchez, M. (1998): Aprenent i ensenyant a parlar. Ajuda a la comunicació i al llenguatge a l’escola. Lleida: Pagès.

Schiller, P. i Rossano, J. (2000): 500 actividades para el currículo de Educación infantil. Madrid: Narcea.

Vila, I. i altres (2006): Llengua, escola i immigració: un debat obert. Barcelona. Graó.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *