Valoracions dels llibres

Curs i matèria

Activitat dirigida als alumnes de 1r i 2n d’ESO de la matèria de Pla Lector.

Descripció de l’activitat

Què us ha semblat el llibre que heu acabat de llegir? Us ha agradat? No us ha agradat? Per què?

Pengeu una nota al tauler que trobareu a la pàgina VALORACIONS explicant breument la vostra opinió. També podeu buscar una imatge de l’autor o autora i retocar-la de manera que inclogui el seu nom i algun element referit al llibre en qüestió.

Organització i recursos per dur-la a terme

  • Aquest treball és individual.
  • Heu d’afegir una entrada al mur creat amb Padlet.
  • La imatge de l’autor la podeu editar amb l’eina PicMonkey.

Avaluació

Aquest exercici serà avaluat dins del bloc d’activitats que suposa el 50% del total de l’assignatura. Dins d’aquest percentatge comptarà un 10 %. S’han de fer, com a mínim, dues aportacions al tauler en cada trimestre.

Competències digitals que es treballen

                                    

  • Utilitzar les aplicacions bàsiques d’edició d’imatge fixa per a producció de documents digitals.
  • Tractar la informació mitjançant aplicacions digitals per a la construcció de nou coneixement personal.
  • Organitzar i utilitzar un entorn personal de treball i aprenentatge amb eines digitals per a desenvolupar-se en la societat del coneixement.
  • Participar en entorns de comunicació interpersonal i publicacions virtuals per compartir informació.
  • Actuar de forma crítica i responsable en l’ús de les TIC, tot considerant aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat, i d’identitat digital.

 

Benvinguts

Aquest bloc pretén ser un espai per compartir lectures entre els alumnes de l’institut La Roca. Aprofitarem l’hora setmanal per llegir de què disposem al centre per fer alguna aportació en aquest espai:

comentar LLIBRES

suggerir LLIBRES

presentar LLIBRES

nic3b1o-leyendo-con-gato