Primera activitat: Presentant als robots

Ara que ja hem vist quin serà el tipus de robot amb el que treballarem, no estaria malament que coneixèssim una mica més què són els robots.

En aquesta primera activitat haureu de preparar una presentació multimèdia amb alguna d’aquestes eines:
Slideshare o Prezi

Aquesta presentació en la que es faci, de manera senzilla, una breu introducció als robots i per a què serveixen.

Un exemple del resultat que haureu d’obtenir és el següent:

Finalment, haureu de compartir el vostre prezi amb el vostre professor mitjançant el seu correu electrònic.

Aquesta activitat l’haureu de realitzar en parelles, compartint drets d’edició per als dos components del grup, i es puntuarà de la següent manera:
-50% Complexitat de les eines emprades en la presentació
-25% claretat de les idees
-25% utilització d’altres elements multimèdia dins de la presentació (imatges, sons, vídeos…)
Aquests punts es valoraran entre 1 i 3 segons:
-1 per a poca complexitat, poca claretat, o no utilització d’altres elements multimèdia
-2 per a un grau suficient de complexitat, claretat o utilització d’altres elements multimèdia
-3 per a un elevat grau de complexitat, molta claretat de les idees desenvolupades o molta utilització d’altres elements multimèdia

Aquesta activitat us farà treballar les següents competències digitals:

Dimensió Competència
Instruments i aplicacions 2. Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, presentacions multimèdia, tractament de dades numèriques per a la producció de documents digitals.
Tractament de la informació i organització dels entorns digitals de treball 4. Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adient per al treball a realitzar, tot considerant diverses fonts i mitjans digitals.5. Tractar la informació mitjançant aplicacions digitals per a la construcció de nou coneixement personal.
Comunicació interpersonal i col·laboració 7. Participar en entorns de comunicació interpersonal i publicacions virtuals per compartir informació.8. Realitzar activitats en grup tot utilitzant eines i entorns virtuals de treball col·laboratiu.
Ciutadania, hàbits, civisme i identitat digital 11. Actuar de forma crítica i responsable en l’ús de les TIC, tot considerant aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat, i d’identitat digital.

 

 

 

Què és Lego Mindstorms?

ev3-logo

LEGO MINDSTORMS® EV3 és la solució robòtica completa d’ aprenentatge a partir de 8 anys que potencia la creativitat, aprenent jugant a ciència, tecnologia, enginyeria, matemàtiques i programació.

Permet als estudiants descobrir la programació controlant dispositius reals d’entrada i sortida. El seu llenguatge de programació visual possibilita una funcionalitat molt avançada i alhora intuïtiva.

Està homologat per participar en les competicions referents internacionals FLL (FIRST LEGO League) i la WRO (World Robot Olympiad) a Espanya.

El següent video mostra una demostració
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=qzOza1fO9_8[/youtube]
 

Benvinguts a la programació de robots!

Benvinguts al meu bloc!

Sóc José A. Sánchez, professor de Tecnologia a l’INS Joan Mercader d’Igualada.

En aquest bloc podràs endinsar-te en el món de la programació de robots, de la mà del nou model Lego Mindstorms EV3.

Espero que passis unes bones estones descobrint el que pot arribar a fer un d’aquests petits companys de feines.

http://www.lego.com/es-es/mindstorms/products/ev3/31313-mindstorms-ev3/
http://www.lego.com/es-es/mindstorms/products/ev3/31313-mindstorms-ev3/

 

Aprenem a programar robots!