VISITA A L’EXPOSICIÓ DE L’ACVIC

La visita dels alumnes a l’exposició Zona intermèdia . Disseny , art i societat a l’ACVIC CENTRE D’ARTS CONTEMPORÀNIES , l’abril d’aquest curs,ha estat el punt de partida per iniciar una interessant activitat que ha tingut com a objectiu desvetllar la creativitat en el disseny d’objectes quotidians.

La proposta consisitia en disssenyar un objecte amb materials d’ús corrent,a l’escola, però en aquest cas a partir del material fungible de la pròpia l’aula.

Aquests són alguns dels seus treballs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *