La Pitota

L’Escola Bressol La Pitota és de caràcter públic, depèn de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès i té el suport del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. L’escola assumeix com a propi el caràcter plenament educatiu del primer cicle d’educació infantil, amb l’objectiu de donar un servei educatiu de qualitat i de respondre a les necessitats educatives actuals dels infants de zero a tres anys.

“Una escola ha de ser un lloc per a tots els nens i nenes, no basada en la idea que tots són iguals, sinó que tots són diferents”. (Loris Malaguzzi)