La Mostra 09 a l’IES Les Termes de Sabadell

logo_lamostra009blanc1.jpg 

L’IES Les Termes presentem dos treballs a LAMOSTRA09 a la modalitat de vídeo.

El primer és el RESPECTA, RESPECTA (TXIQUI-TXIQUI EDUCATIU), un vídeo molt divertit on els alumnes i les alumnes de l’Aula oberta ens recorden les tasques més importants que fan dins i fora de l’aula.

aulaoberta.jpg

 participa2.gif

El segon és un vídeo on es presenta la mediació com el millor mètode per a la resolució dels conflictes del nostre centre.

mediacio.jpg

participa2.gif