Category Archives: 2on d’E.S.O.

2n eso.Pràctica grups i estils

 

Pràctica grups i estils:

 

Passos a seguir.

1.Formar un grup de tres persones. Escollir un estil musical dels disponibles. Triar algun grup musical o solista que sigui representatiu d’aquest estil.

2.Llegir atentament els punts obligatoris A, B i C que s’han de tractar a la presentació de classe. (els trobareu més avall)

3.Un cop llegit ja es pot començar a buscar informació a internet sobre els tres apartats. Pregunteu al professor qualsevol punt dels tres apartats que no s’entengui. Recordeu que val la pena contrastar la informació a més d’una web per tal d’assegurar major fiabilitat. Un bon començament pot ser entrar a la web oficial del grup o artista, a la wikipedia i a webs de fans del grup. També és molt recomanable mirar videos per obtenir informació sobre els concerts del grup

4.Amb la informació buscada ja pots començar a fer la presentació. Aquesta presentcaió ha de tenir els tres apartats A,B i C i cada apartat l’ha de presentar un dels membres del grup. L’ordre no ha de ser estrictament el mateix dels aparts obligatoris. La durada aproximada és de 15 diapositives i l’exposició ha durar al voltant dels deu minuts, uns tres per persona.

Punts Obligatoris:

 

A Biografia del grup:

-Origen: País o zona d’on son els seus components i on s’ha format el grup.

-Formació músical: Quins membres formen el grup i si hi ha hagut canvis de músics al llarg durant la historia del grup o solista.

-Trajectoria. projectes anteriors, carrera artística etc

-Característiques principals de la seva música: Com es defineixen ells, els periodistes o els fans respecte l’estil.

-Actualitat: Que estan fent ara i quins plans tenen al futur.

 

B Concerts:

-Característiques dels concerts: (petit format, gran format, duració, per ballar, per escoltar, estadis, teatres, sales petites etc)

-Descripció ultima gira: (Nom de la gira? Llocs per on va la gira, continental, mundial, nacional?

? durada?…)

-Descripció musical: (Quants músics, quins instruments, etc)

-Reacció i vivència del public i de la crítica. (articles diaris, fòrums de clubs de fans etc)

-Espectacle ( llums, escenografia, plataformes etc…)

 

C Treball discogràfic: Escollir un Treball discogràfic.

-Informació general: Nom del disc, any de publicació i segell discogràfic que l’ediata

-Nom del productor artístic i d’alguns músics que hi participen.

-És un disc amb instruments programats o tocats.

– Disseny del disc (portada disc, fotos, extres etc)

-Breu descripció dels singels o les cançons de més èxit del disc.