Presentació

Per què la biblioteca té un blog?

Ver las imágenes de origen

Justificació

  • Informar al dia a dia de la creació de la biblioteca a l’institut.
  • Crear un espai adequat a les necessitats i gustos dels adolescents d’avui en dia.
  • Informar de la col·laboració dels alumnes NEE en el disseny de la nova biblioteca, amb l’ajuda de la SIEI.
  • Facilitar la coordinació entre les dues biblioteques de l’institut escola, a partir d’un espai comú.
  • Anunciar el fons de llibres de la biblioteca de primària i de què estarà proveïda la de secundària, el qual complirà les necessitats del projecte educatiu de centre i els interessos dels alumnes i del professorat, així com la seva valoració a la xarxa a través dels lectors.
  • Fer pública la cooperació amb la biblioteca municipal.
  • Empoderar la lectura que també reconeix el currículum, a partir de la biblioteca i el seu corresponent blog, els quals permetran fer-la visible al dia a dia de l’alumnat.

 

A qui va adreçat?

  • A tota la comunitat educativa: alumnat, professorat i famílies.

 

Qui n’és responsable?

  • Antònia Marsiñach, professora de llengua i coordinadora de biblioteca.

 

Share