Currículum de Ramon Bargalló Perpiñà

ramon_bargallo.jpg

Ramon Bargalló Perpiñà es enginyer tècnic industrial elèctric, enginyer industrial i doctor enginyer industrial. Actualment es Catedràtic d’Escola Universitària, pertany al Departament d’Enginyeria Elèctrica de la UPC i esta destinat a l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona. Anteriorment havia estat professor d’ensenyament secundari a l’antiga Formació Professional.

El seu àmbit de treball son les màquines elèctriques tant en la vesant de disseny com d’aplicació industrial de les mateixes. Ha publicat uns 30 llibres i manuals diversos destinats als estudiants d’enginyeria i batxillerat tecnològic, així com uns 50 articles en Congressos Internacionals. Es col·laborador habitual de l’ Institut de Ciències de l’Educació on imparteix cursos i seminaris per al reciclatge del professorat d’ensenyament secundari sobre diversos temes d’interès en l’àmbit electrotècnic.

Ha dirigit uns 60 projectes de fi de carrera en els àmbits de: disseny, modelització, aplicació industrial de màquines elèctriques, automatització de sistemes i processos industrials complexes, monitorització de magnituds elèctriques i mecàniques en màquines elèctriques, implementació de mòduls professionals de grau superior, desenvolupament de programari específic per al disseny de màquines elèctriques i d’altres.

Deixa un comentari