Presentació

El Decret 119/2015 d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària, que regula el currículum oficial vigent desenvolupa per primera vegada les competències bàsiques i les integra en les àrees de coneixement.

El Departament d’Ensenyament ha publicat un document de suport que inclou referències clares de les competències bàsiques a assolir al final de l’educació primària i que serveix de guia per als aprenentatges escolars. La finalitat d’aquesta publicació és identificar i desplegar les competències bàsiques pròpies de l’àmbit de l’educació física a l’educació primària.

El Departament d’Ensenyament organitza aquesta primera Jornada Com ha de ser l’educació física per afavorir que l’alumnat sigui competent? adreçada a mestres d’educació física de primària. L’objectiu d’aquesta jornada és compartir el nou document d’identificació i desplegament de les competències bàsiques de l’àmbit de l’educació física, per tal de facilitar als mestres desenvolupar la seva programació i difondre experiències competencials.