EL NOSTRE PROJECTE

Durant el curs 2008-09 es va elaborar el projecte “LET’S SPEAK ENGLISH” i va ser aprovat pel Departament d’Ensenyament.

Es comença a realitzar amb els alumnes el curs 2009-2010 amb una durada de tres cursos escolars.

El nostre projecte  pretén la millora de la competència  comunicativa del nostre alumnat de primària tot reforçant les altres habilitats lingüístiques.

Per aconseguir-ho s’ampliarà el nombre d’hores dedicat a l’aprenentatge de la llengua anglesa incloent-hi una sessió de mig grup al cicle superior i posteriorment al segon nivell de cicle mitjà.

Aquest projecte es basa en:

– Oferir a l’alumne un espai d’ús creatiu de la llengua en el que ell adquireixi estructures i vocabulari a través d’activitats comunicatives (role-play i dramatitzacions) que parteixen de la pròpia realitat que l’envolta.

– La integració de les Tecnologies de la Informació i Comunicació a l’aula de llengua anglesa.

– Integrar l’anglès dins de les diferents activitats generals del centre com la celebració de festes tradicionals i setmana cultural, per tal d’aconseguir que aquesta sigui una llengua més de l’escola.

– Establir unes trobades al llarg del curs entre l’escola i l’IES Marina per tal de realitzar activitats conjuntes.