Category Archives: 1r_Bat_C

Exàmen global 3ª avaluació 1r BAT_C

Finalment, l’exàmen serà el proper dimarts dia 3 de juny de 9:00 a 10:00.

Practica com calcular els quoeficients de variació, de correlació i de dispersió i les rectes de regressió.

Per preparar la part de Aritmètica Financiera: Resol els exercicis de les pàgs. 38 a 45.

Si vols l’exàmen (resolt) clika AQUI (és broma)