Prova Cangur 2009

XV Cangur – SCM / Dimecres 25 de març del 2009

La inscripció per a la prova Cangur de l’any 2009, el XIV-Cangur de
la SCM
, pel que fa als centres de Catalunya i la Comunitat Valenciana, es desenvolupa en tres fases:

Primera fase: inscripció de centres. Del 12 de novembre al 18 de desembre de 2008.

Segona fase: abonament de la quota de 4 € per alumne/a participant. L’augment de la quota després de molts anys de mantenir-la invariable va ser acordat per l’assemblea de la SCM de l’any 2007.
L’ingrés s’ha de fer al compte corrent
                                             2100-0963-61-0200057373
de “La Caixa” (Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona). Com que s’ha de fer constar que l’ingrès és per a Cangur-Societat Catalana de Matemàtiques i com a ordenant de l’ingrès, el CODI DEL CENTRE, el nom del centre i la localitat, seguint les instruccions de la Caixa serà imprescindible fer l’ingrés per caixer automàtic.
Termini per fer l’ingrès: durant l’any 2008.

Tercera fase: inscripció individual d’alumnes.
Termini: A partir del moment que es rebi conformitat del pagament. Termini improrrogable: 20 de febrer. Oportunament es donaran les instruccions detallades.                         

Leave a Reply