La Tecnologia a 1er ESO

Benvingut a la pagina de Tecnologia de 1er d´ESO, per a traballar l´asignatura necesitareu:

Material Específic :

Per a tots els alumnes, es necesita una llibreta exclusiva per l´assignatura, bolígraf blau o negre, bolígraf vermell, llapis i goma, regle graduat ( de 30 cm ) escaire, cartabó, compàs i calculadora.