Category Archives: Segon de Batxillerat

Problemes generals del temari

Qualificacions de 2on de Btx

Les qualificacions de la tercera avaluació i la matèria que cal recuperar sortirà exposada al tauler d’anuncis el dilluns 17. La matèria per avaluació és la següent:

– Primera: Càlcul diferencial

– Segona: Optimització i càlcul integral

– Terecera: Sistemes lineals i geometria 3D