Category Archives: Cicle Mitjà

Blanc Nadal ( White Christmas)

La Llum del Nadal Blanc, torna
i ens ompli d’un amor tan gran
que mos fa ajudar-nos i estimar-nos
i regala a l’Infant…

La Llum del Nadal Blanc, torna
s’allunyen tots los mals moments
ja no hi ha cap mal pensament
I Jesús se’n riurà dolçament

Versió de la nadala d’Irving Berlin en català feta per Quico el Célio, el noi i el mut de Ferreries.

Allà dalt de la muntanya

si vols escoltar la nadala aquí
si només vols escoltar la música aqui

pastors

1.Allà dalt de la muntanya, un àngel als pastors diu: (2)
Hola, hola,eixiu, eixiu! Lantararà, rarararara!
Hola, hola, eixiu eixiu, què Jesús és nat i és viu!

2. El més vell ja en diu al altres: hala, hala, caminem! (2)
que a Jesús adorarem. Lantararà, rarararara,
que a Jesús adorarem dins el portal de Betlem!

3. Si un pastor li porta ovelles, l’altre li porta cabrits, (2)
l’altre li porta confits. Lantararà, rarararara,
l’altre li porta confits, que és cosa de nens petits!