IDEES PER A ACTIVITATS D’AULA

 • Música i arts plàstiques
 • Associació aguts amb colors freds i greus amb calents.
 • Arc de Sant Martí: 7 colors, 7 notes
 • Boomwhackers
 • Treball tons i ritmes
 • Acords. Representació plàstica
 • Partitura. Representació plàstica
 • Ones sonores

REFERENTS


NECESSITO AMPLIAR

 • Art cinètic
 • Com perceben els  colors  les persones que no els poden veure. Cyborgs.  Neil Harbisson
 • Issac Newton. Òptica
 • Espectograma
 • Boomwhackers
 • Chrome Music Lab https://musiclab.chromeexperiments.com/
 • Song Maker