Mostra tots els articles de Sergi Viader

Programació de reg de cultius hortícoles

L’aigua és un bé escàs i cal ajustar la quantitat que utilitzem per regar. La quantitat d’aigua necessària per al reg és aquella que compensa l’evapotranspiració

L’evapotranspiració es calcula de forma indirecta utilitzant un evaporímetre (un cubell ple d’aigua situat al camp en què es mesura la pèrdua d’aigua per evaporació). L’evaporímetre ens serveix per obtenir la ETo (Evapotranspiració de referència), multiplicant per Kc (Coeficient de cultiu que depèn de l’espècie i de l’edat de la planta) obtenim la ETc (del cultiu)

Un cop sabuda la quantitat d’aigua necessària caldrà, coneixent el nostre sistema de reg, calcular quan temps cal per subministrar-la.
Caldrà saber el nombre d’emissors, el seu cabal (L/min) i la superfície de cultiu
Amb aquestes dades utilitzarem l’eina de reg de ruralcat  per obtenir els temps de reg dels nostres horts per la setmana vinent

DL50 i toxicitat dels productes fitosanitaris

La toxicitat és la capacitat d’un producte químic de produir efectes nocius sobre les persones i els animals. Es mesura amb la dosi letal 50 (DL 50) que és la quantitat de producte (mg producte/ Kg d’animal) necessària per matar la meitat d’una població d’animals experimentals, sovint rates.

Els productes fitosanitaris, segons la seva toxicitat es poden classificar en nocius, tòxics o molt tòxics, que són els que tindran la DL més baixa

La informació sobre els productes és pública a la web i es pot consultar als fulls de dades de seguretat que els fabricants tenen l’obligació d’elaborar i compartir.

Consultant aquests fulls hem fet la següent ordenació de productes fitosanitaris de més a menys tòxic segons la  DL 50 de la seva administració via oral a una població de rates

Noven p DL50 >2000 mg/kg

Fulmit Ole Ole DL50 >2000 mg/kg

Metarex inov DL50  >2000 mg/Kg

Kumulus DF DL50 > 2.200 mg/kg

Pretender > 2791 mg/kg

Touchdown Premium DL50 > 5.000 mg/kg

Bactur “X WP DL50 > 5000 mg/kg

Micene WP  DL50 14000 mg/kg 128000 mg/kg

 

Chiscu Fuster i estudiants de 1r curs de CFGM de jardineria i floristeria

Evapotranspiració real i programació de reg

L’evapotranspiració és la suma de l’aigua evaporada directament des del sòl i l’evaporada a través de la planta en la transpiració

L’hem mesurada en un cultiu en test de polígala (Polygala myrtifolia).
Hem fet dos grups de 7 tests, els hem regat a capacitat de camp i hem cobert els tests d’un dels grups amb film de plàstic, per evitar l’evaporació.
Hem calculat la pèrdua d’aigua pesant els tests a l’inici de la prova i en diferents moments durant una setmana i restant els valors inicials dels finals, sabent que 1 g d’aigua equival a 1 mL.
Els tests coberts amb plàstic ens serveixen per calcular la transpiració, els que no tenen plàstic l’evapotranspiració i l’evaporació la obtenim a través del següent càlcul
Evaporació= Evapotranspiració-transpiració

L’evapotranspiració del cultiu és de 10mL diaris, 7 mL d’aigua evaporada i només 3 mL d’aigua transpirada per test. Aquest valor tan baix s’explica perquè a l’hivernacle la temperatura mitjana és baixa, d’uns 16ºC i la humitat alta.
Aquesta dada ens diu que caldrà regar cada test amb 70 mL setmanals per compensar la pèrdua d’aigua per evapotranspiració

Xavi Cisa

1r de CFGM Jardineria i Floristeria