Ureña i altres, 1997, La Educación Física en Secundaria. Elaboración de materiales curriculares. Fundamentación teórica. Barcelona: Inde

Cubierta delantera

Interdisciplinarietat. Relació de l’EF amb altres àrees.

TT: Característiques, raons i necessitats de la seva incorporació. Criteris pel seu correcte tractament.

exemples pràctics.

LLibre amb molts exemples pràctics.