El sector primari

 

El sector primari

1. Les necessitats humanes bàsiques i les possibles solucions.

 •  Quines són les necessitats humanes bàsiques?
 •  A la natura trobem solucions per a solucionar aquestes necessitats?
 •  Quines possibles solucions tenim a l’abast?
 •  Com es concreten actualment?

Recursos:

Els recursos econòmics i l’economia

http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0259775

Geografia sectors econòmics

http://www.hiru.com/geografia/geografia_01700.html

2. Obtenció de vegetals de la terra.

 •  Què podem obtenir de la terra? Com?
 •  On trobem els diferents tipus de conreus a Catalunya?
 •  Quins productes es poden obtenir o transformar?
 •  Com s’anomenen el conjunt de tècniques que ens permeten obtenir els vegetals?
 •  Quines són aquestes tècniques?
 •  Quina part de la societat es dedica a obtenir vegetals de la terra?
 •  Quines pràctiques són respectuoses amb el medi? Quines no?

Recursos:

http://ca.wikipedia.org/wiki/Agricultura

http://www.hiru.com/geografia/geografia_02000.html

http://blocs.xtec.cat/hortrocabruna/les-feines-del-camp/

www.gencat.cat/darp

http://www.xtec.es/~fredondo/projecte/baix/baixllobregat.htm

3. Obtenció de productes animals

 •  Què podem obtenir dels animals?
 •  On trobem els diferents tipus d’animals a Catalunya?
 •  Quins productes es poden obtenir o transformar?
 •  Com s’anomenen el conjunt de tècniques que ens permeten obtenir els productes els animals?
 •  Quines són aquestes tècniques?
 •  Quina part de la societat es dedica a obtenir productes dels animals?
 •  Quines pràctiques són respectuoses amb el medi? Quines no?

Recursos:

www.gencat.cat/darp

http://www.xtec.es/~fredondo/projecte/baix/baixllobregat.htm

http://ca.wikipedia.org/wiki/Ramaderia

http://ca.wikipedia.org/wiki/Ramaderia

http://www.slideshare.net/MariaAntonia27/activitats-naturals-presentation

http://www.edu365.cat/infantil/monperunforat/granja/granja.html

4. Els minerals de la Terra.

 •  Quins productes podem obtenir a partir de minerals?
 •  A quines necessitats responen?
 •  Quines mines hi ha a Catalunya?
 •  Situa les mines en un mapa.
 •  Què és una mina a cel obert?
 •  Què és una mina subterrània?
 •  Què és la metallúrgia?

http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0153737

Les mines de Cercs: http://exsire.blogspot.com/2007/02/les-mines-de-cercs.html

Parc Arqueològic de les mines de Gavà: http://exsire.blogspot.com/2007/02/el-parc-arqueolgic-de-les-mines-de-gav.html

Metalls (IES Príncep de Viana): http://iespviana.xtec.es/internet/metalls/

Metal·lúrgia i Siderúrgia: http://www.xtec.es/~jsolson7/batx/materials1/metalls_f.htm

http://ca.wikipedia.org/wiki/Mines_de_Saldes

http://www.totturisme.com/escolar_fitxa.asp?IDesc=28

http://www.totturisme.com/escolar_fitxa.asp?IDesc=34

http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/natura/sistema_informacio/inventari_interes_geologic/descriptiva/148_descrip.pdf