Avaluació

Rúbriques
L’avaluació d’aquesta webquesta la realitzarà el professorat per mitjà de 2 rúbriques:

Per estar ben satisfets del vostre treball heu de sumar més de 17 punts en cadascuna d’elles.