Treball sobre robots

Per començar amb la recerca d’informació sobre els robots podeu accedir a les pàgines següents:

http://www.ieslagarrotxa.net/Robolot/index_archivos/Page4516.htm (tipus de robots  educatius)

http://www.superrobotica.com/Motores.htm (components i tutorials)

http://www.cienciafacil.com/robotfred2.html (Construcció d’un robot seguidor de llum pas a pas)

http://roble.cnice.mecd.es/~jsaa0039/cucabot/pegatortas-cuadernillo.html (robots per a principiants)

http://www.x-robotics.com/robots_simples.htm#Seguidor%20de%20líneas (robot seguidor de linea i  de luz)

Llegeix amb atenció els continguts.

Crea un document word amb la següent informació:

tipus de robots, elements del robot (sensors, actuadors, sistema de control)

desa el document a la teva carpeta perquè l’hauràs d’utilitzar per fer la memòria.