Els cicles interns. 2n Batx.

L’empresa inverteix uns diners que trigarà un temps en recuperar i per tant necessitarà financiació. És per això que parlem de cicles econòmics: cicle llarg i cicle curt.El cicle llarg comença amb la captació de recursos dineraris i la seva immobilització en actiu fix.El cile curt “cicle d’explotació” comença en l’adquisició de primeres matèries i altres aprovisionaments, continua en la producció, en la comercialització i venda del producte i s’acaba en el cobrament de les factures a clients.La durada de la mitjana del cicle d’explotació s’anomena Període Mitja de Maduració.