DEURES D’ESTIU DE 1r d’ESO

Durant aquest estiu cal que facis un treball d’investigació sobre un dels següents temes:

-Prehistòria

-Egipte i Mesopotàmia

-Grècia

-Roma

-Els climes del món

-El sistema solar

Aquest treball d’investigació haurà de ser en forma de Power Point (entre 5 i 10 diapositives), el qual haurà de tenir les següents parts:

-Introducció

-Desenvolupament

-Conclusió

També hauràs d’incloure un índex, la bibliografia i imatges relacionades amb el contingut.

Al setembre caldrà que facis una exposició oral, utilitzant aquest Power Point i un guió per ajudar-te. Hauràs d’entregar el Power Point i el guió de l’exposició.

Bona feina i Bon estiu!