Què és un hort comunitari ?

 El projecte és una proposta que s’emmarca dins d’un concepte més global d’hort no comercial (hort familiar, hort comunitari, hort pre-escolar, hort escolar i hort de caràcter científic), tots ells tenen com a objectiu principal la producció de fruita i verdura sense ànim de treure un benefici comercial posterior. En alguns casos l’objectiu d’aquesta producció  és la subsistència, en d’altres l’educació o bé la investigació.

 La FAO (Organització de les Nacions Unides per a l’agricultura i l’alimentació.Nota conceptual sobre los huertos escolares. Roma.2004) va proposar la creació d’horts escolars per tal de millorar la qualitat de la nutrició i la formació de nens en països en vies de desenvolupament. El document de FAO proposa un programa genèric a tots els països on intervinguin alumnes, professors, pares i persones vinculades a l’entorn dels centres educatius.

 

 

 

Això és l’inici !

Hort comunitari

Aquest és l’inici del bloc on intentarem fer aportacions sobre Educació i Mediambient. Ens interessen les propostes, el projectes, les idees que prenen com a referent l’ACCIÓ, la REFLEXIÓ i la COMUNICACIÓ.  Aquest bloc està concebut  per a totes aquelles accions educatives on els alumnes són protagonistes del fer i del pensar en una Cultura de la Terra.

 

L’hort escolar, el reciclatge, l’aprofitament eficient dels recursos, la transformació d’un entorn més d’acord amb els cicles naturals promoguda per el centre escolar.

 

Creiem que les experiències dels horts escolars són un bon model educatiu que afavoreix que l’alumnat actuï i reflexioni sobre els problemes ambientals i les seves possibles solucions.

 

L’hort escolar a primària o escudaria pot esdevenir un recurs tant interessant com els laboratoris, les aules d’informàtica, el gimnàs, l’aula de música. Seria factible que tots els centres escolars disposessin d’un hort escolar: rural, urbà, a terra, amb qualsevol tipus de suports i substrats ? Quines competències bàsiques es podrien assolir? Quines activitats podem desenvolupar?

 

Tots aquests temes i aquells que vulgueu proposar els anirem treballant des d’aquest bloc.

 

Ànim, s’accepten propostes i reptes !