01 El Projecte

Objectius generals:

1. Ajudar als alumnes a prendre consciència i sensibilitat davant les qüestions mediambientals.

2. Promoure el coneixement del medi, les seves interrelacions i els seus problemes.

3. Fomentar l’adquisició de valors que els motivin a sentir preocupació pel medi ambient.

4. Capacitar els alumnes perquè puguin trobar solucions als problemes plantejats.

5. Conèixer i aprendre els productes de proximitat, les eines les tècniques de treball agrícola.

6. Treballar el projecte de l’hort d’una manera interdisciplinària amb la resta d’assignatures.