Sessió 5. Malabars

Proposta de progressió per treballar els malabars

  1. Recepció de pilota en posició de mà.
  2. Variar la velocitat i/o alçada dels llençaments. (es pot treballar amb el volum de la música i/o fent ús d’un instrument).
  3. Iniciar el treball amb activitats  prèvies amb globus:
    • INDIVIDUALS: 1 globus, 2 globus, 3 globus, peus, assegut).
    • PARELLES: 1 globus, 2 globus, peus, assegut).