És un cavall  de capa castanya que va arribar a la nostra hípica fa poc temps. Va néixer el 2 de febrer de 2010, té 13 anys i és un cavall espanyol.  És un cavall que encara estem coneixent però, de moment, podem explicar que és un cavall una mica nerviós a l’hora de treballar, fa classes i també surt d’excursió sense cap problema i li agraden les  mandarines .