El Tikal és pura raça espanyola.

La seva capa és torda .


El Tikal va néixer en una finca anomenada “El Jou”.

Té 11 anys.  El seu pare es diu “Bondadoso.”