ANIMALS: MAMÍFERS

 

imagen-077.jpg

Tot i que hi ha força mamífers que habiten la Vall del Glorieta

perquè és un lloc amb aigua i vegetació abundant,

no n’hem vist.

Sabem, pels plafons informatius i per les monitores i mestres,

que hi ha porcs senglars (hi hasenyals del seu pas prop del riu),

esquirols, fagines, teixons, ratolins de camp,

rats penats, conills o guineus.

 

 

 

 

LA GUINEU i EL CONILL

 

| View | Upload your own | View | Upload your own

Deixa un comentari