Presentació

Al llarg del curs 2016-17 l’Escola França ha entrat dins el grup d’experimentació per al plurilingüisme. El principal objectiu de la nostra adhesió a aquest projecte és el de millorar la competència comunicativa en anglès de tots els nostres alumnes.
Gràcies al grup impulsor que s’ha format en el centre, anem duent a terme diferents activitats que ens ajuden a que l’anglès tingui una major presència dins l’escola.
Des d’aquest espai web volem fer difusió de les actuacions que anem fent dins els diferent nivells i dins el funcionament general del centre.